Hopp over navigasjonen
woman sitting in a couch with her child

Guide: Alt du trenger å vite om måling av radon

Hva er radon og hvorfor er det viktig at du måler hvor mye av det du har hjemme? Radonmåling er kanskje ikke det første du forbinder med et sunt inneklima, men det er viktig å tenke på at for høy konsentrasjon kan føre til helserisiko.

Hva kan gjøres hvis du finner ut at du har for høy konsentrasjon av det hjemme? I denne guiden finner du alt du trenger å vite om radon og hvordan du måler det.

Kvinne sitter i sofa med en kaffekopp

Hva er radon?

  • Radon er en radioaktiv gass og kan ikke luktes, sees, føles eller smakes. Høy konsentrasjon av radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.
  • Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere. (Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)
  • Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din. 
  • Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m³. 
  • Radonmåling må gjennomføres over en sammenhengende periode på minst to måneder mellom 1. oktober og 30. april («fyringssesongen»).
Person holder smarttelefon med airthings app på skjermen

Slik måler du radon

Radonmåling må gjennomføres over en sammenhengende periode på minst to måneder mellom 1. oktober og 30. april ("fyringssesongen").

Grunnen til at målingen må gjennomføres i løpet av disse månedene er at konsentrasjonen av radon varierer med sesongen. I de kalde månedene trekkes det mer kald luft inn i huset nedenfra, og radonkonsentrasjonen i huset er derfor høyest i disse månedene. Mesteparten av tiden er det også mindre ventilasjon i de kalde månedene, noe som kan føre til høyere konsentrasjoner av radon i inneluften.

Leier du ut en bolig? Da er du selv ansvarlig for å måle radoninnholdet i huset eller leiligheten!

Man looking at Airthings app on his phone

Forstå målingen

Resultatet av en radonmåling vil bli gitt som en estimert årlig gjennomsnittsverdi med enheten Bq/m3. Bq/m3 er en forkortelse for becquerel per kubikkmeter. «Referanseverdien» er 100 Bq/m3 for radonkonsentrasjon i bygninger. I bygg fra før 2010 er det anbefalt at referansenivået ikke overskrides, mens det ved nybygg og større renoveringer er et krav som fremkommer i byggteknisk forskrift.

Hvis radonnivået i boligen din er mellom 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, kan du ofte redusere nivået med enkle og små forbedringer. Hvis radonnivået overstiger 200 Bq/m3, vil du typisk måtte gjennomføre større og mer effektive forbedringer for å redusere radonnivået.

Mann installerer Airthings WavePlus detektor
Hvilke tiltak kan du gjøre?

Nedenfor kan du lese mer om hvordan du kan redusere et for høyt radonnivå i boligen din med disse strakstiltakene:

Ventilasjon og utlufting
God ventilasjon og utlufting kan redusere radonnivået i huset ditt. Forbedring av ventilasjonsforholdene kan gjøres ved hjelp av åpne vinduer og dører og naturlig lufting via ventilasjonskanaler.

Lufttetting

Du kan forhindre at radon kommer inn i hjemmet ved å sørge for at det ikke er sprekker, sprekker eller lekkasjer i boligens konstruksjon - spesielt mot bakken.

Oppfølgingsmåling

Hvis du vil vite om forbedringstiltakene dine har hatt effekt, kan du utføre en ny radonmåling tilsvarende den opprinnelige målingen.

Vedlikehold
Du bør regelmessig sjekke at radontiltaket virker. Du bør blant annet sjekke om vifter og annet elektrisk utstyr fungerer, at rør som fører radonholdig jordluft er hele, og at tetningstiltakene fortsatt er lekkasjefrie.

Mer informasjon om radon