Hopp over navigasjonen
Office - B2B - people attending a hybrid meeting with laptops and a large screen

Unngå teknisk krøll i hybridmøtene

Helt eller delvis digitale møter har kommet for å bli, og hybridmøter er blitt en vanlig del av arbeidshverdagen. Hvordan rigge til teknologien for å unngå hakkete lyd, skjermer som fryser og tid brukt på å fikse det tekniske? Les mer om hvordan du kan få hybridmøtene til å gå på skinner.  

Hva er et hybridmøte?

Et hybridmøte er et møte der noen deltagere møter opp fysisk og andre digitalt, enten alene eller samlet. Hybridmøter har blitt en viktig møteplass og alternativ til det tradisjonelle fysiske møtet.  
 
Utfordringen med hybridmøtene har historisk vært å forene de som er fysisk samlet og de som er digitalt på en god måte, slik at alle har den samme delaktige følelsen – også de som møter digitalt. Da gjelder det at teknologien spiller på lag.  

Ulike møterom krever ulike skjermer

Skjermene vi selger hos Elkjøp til møterom er ikke som vanlige forbruker TV-er. De er laget for å gjengi videomøter optimalt og for vedvarende bruk. Skjermene har ofte en matt overflate som forhindrer gjenskinn fra sollys og rommets belysning.

Kjøreregler for et godt hybridmøte:
  • Den som er ansvarlig for møtet booker seg inn på rommet 10 minutter før møtet starter for å teknisk klargjøre for møtet og se til at alt fungerer som det skal til møtestart. Det er sjelden gøy å stresse med dette når møtet er i gang. 

  • Kun en av deltakerne har på lyd og mikrofon (koblet til rommets utstyr). 

  • De som deltar i møtet digitalt, bruker funksjonen for å rekke opp hånden når de vil snakke. Jo flere deltakere i møtet, jo viktigere er det med en møteleder som kan holde styr på hendene.  

  • Skru av lyden når du selv ikke skal snakke, det reduserer bakgrunnsstøy. Spesielt viktig med mange i møtet.  

  • For deg som sitter digitalt gjelder det å ha gode hodetelefoner. Det er spesielt viktig for at møtedeltakerne hører deg godt.  

  • Om det er mange på et dialogbasert hybridmøte, og man tidvis har en mer lyttende rolle, er det lov å skru av kamera av og på alt ettersom hvordan man bidrar inn.

Anbefalte produkter til hybridmøter:
Les mer