Hopp over navigasjonen
NO_2023_Elkjop_Klima_miljo-1920x320-Norwegian

Klima og miljø

Vi har et stort ansvar for å redusere egen miljøbelastning, og å gjøre det lett for kundene å ta gode valg

Elkjøps Green Deal 720x400

Elkjøps tilnærming

Elkjøp har en svært ambisiøs bærekraftstrategi med fokus på gjenbruk, reparasjoner og resirkulering. Strategien setter en tydelig retning for fremtiden og handler om å hjelpe kundene våre med å få mest mulig ut av produktene sine, samtidig som vi skal gå foran for å kutte utslippene fra vår egen virksomhet. 

Milepæler

Våre mål og ambisjoner er en del av en større og langsiktig satsning for å redusere Elkjøps miljøavtrykk. Som selskap anser vi arbeidet med bærekraft som en reise uten en endelig destinasjon, der det alltid vil være rom for forbedringer. Likevel er vi stolte av resultatene vi har oppnådd så langt. 

Slik følger vi opp leverandørene våre​

Elkjøp skal være en ansvarlig innkjøper. Som kunde skal du vite hvor produktene vi selger er produsert, og at de er laget under ansvarlige forhold. Derfor stiller vi strenge krav til alle våre leverandører, og har som første elektrokjede i Norge inngått et samarbeid med det internasjonale sertifiseringsselskapet EcoVadis, som følger opp våre leverandørers arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar. Resultatene av deres vurderinger kan du lese her.​

For å gjøre det lettere å se hvordan produktene våre er produsert, og hva slags miljøpåvirkning de har, har vi også lansert våre egne miljøparametere. De fire parameterne er utviklet gjennom innsikt og tett dialog med våre leverandører og består av:​

  1. Leverandørens medalje fra EcoVadis. ​

  2. Produktets miljøgodkjenninger, for eksempel Svanemerket. ​

  3. Produktets tilgang på reservedeler, målt i antall år. ​

  4. Produktets forventede levetid, målt i antall år. ​

Videre ønsker vi å ta ansvar for å fremme etisk handel i våre verdikjeder. Verdikjedene i elektronikkbransjen er ofte lange og komplekse, og som forhandler er det en del av vårt ansvar å etterspørre gode kontrollsystemer hos de som har direkte påvirkning på verdikjeden, nemlig leverandørene våre. Du kan lese mer om hva vi gjør for å redusere risikoen i vår verdikjede her.