Hopp over navigasjonen
fire mennesker sitter rundt et bord i et hvitt rom og jobber sammen

7 tips til hvordan teknologi kan forbedre produktiviteten din

Hvordan kan du som bedriftsleder forbedre din egen og arbeidsplassens produktivitet og samtidig øke arbeidsgleden? Teknologi hjelper deg på vei.

Teknologi er ikke løsningen på alle utfordringer, men når den brukes på riktig måte, kan den bidra til å øke produktiviteten, gjøre ansatte mer effektive og gi større arbeidsglede. Ifølge en undersøkelse fra det amerikanske IT-konsulentselskapet Ivanti, mente hele 85 prosent av de ansatte i de undersøkte selskapene at de ikke hadde de riktige ressursene til å utføre oppgavene sine effektivt.

En annen undersøkelse fra magasinet The Economist peker i samme retning. Respondenter med en arbeidsgiver som er positiv til samarbeid ved hjelp av mobile plattformer, oppfatter seg selv som 7 prosent mer produktive enn ansatte på en arbeidsplass der man ikke jobber mobilt. Arbeidsplasser er selvsagt forskjellige, men trolig vil du finne inspirasjon til økt effektivitet i disse syv tipsene.