Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Personvernerklæring for Elkjøp

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på elkjop.no ("Nettstedet") og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i Elkjøps butikker. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Elkjøp Norge AS, (organisasjonsnummer: 947054600, heretter ”Elkjøp” eller "vi") er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Ring oss Tel: (+47) 21 00 21 21
(Åpningstider kundesenter: Mandag - fredag: 08.30 - 20.00)
Personvernombud i Elkjøp kan kontaktes på: infosec@elkjop.no.

Personvernerklæring for Elkjøp

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på elkjop.no og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i Elkjøps butikker. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Elkjøp Norge AS, organisasjonsnummer: 947054600 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Under har vi laget en oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi har også pekt på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

 • Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra Elkjøp registrer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.
  Vår administrasjon og oppfølging av salget: Ved kjøp, bestilling eller reservasjon av produkter vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon. Vi vil for eksempel benytte identifikator for betaling i kasse og for interne avregninger mot ansatte og leverandører som kreve identifikasjon, eksempelvis ved abonnementstjenester. Ved kjøp i butikk overfører vi følgende informasjon i maskert («hashed») form til selskapene Google, Facebook og Criteo for å følge opp hva slags innvirkning våre elektroniske markedsføringsaktiviteter har på salget: e-postadresse som du har registrert hos oss, kjøpesum, produkt-ID og kjøpsdato. Grunnlaget for behandlingen er vår berettiget interesse knyttet til oppfølging av effektene av elektronisk markedsføring og oppfølging av salget. Vi anser at vår interesse til å utføre behandlingen er større enn ulempen som behandlingen eventuelt har for deg.  
  Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon, trenger vi kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon med tilknyttet informasjon om servicestatus, servicehistorikk, samt eventuelle oppgraderinger av produkter, samt å for å holde deg oppdatert. Enkelte produsenter krever også at du identifiseres for at de skal kunne godta eller selv utføre reparasjonen.
  Formålet med å registrere de overfor nevnte opplysningene om deg er at vi skal kunne oppfylle og administrere vår avtale med deg enten det vil være levering, garanti, skader eller returer.
  Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger til de formål som er nevnt ovenfor er kjøpsavtalen med deg, og behandlingen anses i hovedsak å være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. I den grad vi utfører en begrenset behandling av dine personopplysninger for å kunne følge opp salget internt i vår organisasjon og ovenfor deg har vi vurdert at vår interesse i å gjøre dette er større enn ulempen for deg. For eventuelle krav som rettes mot oss vil vi også kunne samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle eller forsvare våre rettslige forpliktelser.
  Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller RemoteFix), vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilke(t) produkt(er) du har kjøpt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell epostadresse. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk, kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten.
 • Etablering av brukerkonto: Vi vil i kjøpsprosessen opprette en kundekonto om du ikke har en fra før, og dine kjøpstransaksjoner vil bli koblet mot din konto. Transaksjonene vil tilgjengeliggjøres på «Min side». Formålet med dette er å gjøre deg som kunde i stand til å spore dine leveranser, avbryte eller angre kjøp, vise deg din kjøpshistorikk både fra nett og fysisk butikk, samt gi deg mulighet til å aktivere lisenser eller laste ned elektronisk innhold, og kunne skrive ut kvitteringer på dine kjøp. Vi ønsker at du som kunde skal kunne være mest mulig selvbetjent. Du vil kunne få utlevert dine data igjennom samme løsning samt mulighet til å slette kjøpshistorikk og din konto hos Elkjøp. For å kunne få dine data utlevert og eventuelt slettet vil vi be om at du blir identifisert enten via epost eller sms.
  Administrasjon av brukerkonto: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker som du har gitt til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende. Siden vi også har en plikt til å sørge for at vi har mest mulig oppdatert informasjon om deg vil vi motta informasjon fra 3. part for å oppdatere informasjonen du har gitt oss om adresse, navn, telefon
  Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i effektivisere vår kontakt med deg, og å administrere dine personopplysninger gjennom en kundekonto, og at denne interessen veier tyngre enn ulempen for deg, særlig siden dette også gir deg en enkel måte å ta kontakt med oss på samt mulighet for deg til selv å administrere dine personopplysninger hos oss. 
 • Persontilpasset informasjon på nett: Elkjøp ønsker å tilrettelegge markedsføring og informasjon fra oss på best mulig måte for deg som kunde. Det betyr at hvis du er logget inn på din kundekonto hvor du er identifisert med e-post adresse, navn, adresse og kjøpshistorikk, vil vi bruke informasjonen fra din kundekonto til å tilpasse innhold til deg i tråd med din kjøpshistorikk, samt å rette produktanbefalinger som er relevant for deg, på tvers av alle enheter du er logget inn med.
  Er du ikke logget inn vil vi kun bruke informasjonen som ligger lagret i den informasjonskapselen (cookie), som du har akseptert i din nettleser, med samme formål. Informasjonskapsler kan du selv slette når du måtte ønske i din nettleser.
  Når du er inne på våre områder har vi en berettiget interesse i å markedsføre tilsvarende produkter som vårt forhold til deg bygger på, og din interesse i vern overstiger etter vår vurdering ikke dette. For direkte markedsføring på epost og sms mv. innhenter vi samtykke. 
  • Direkte markedsføring - Markedsføringskampanjer. Informasjonen vi mottar kan være sannsynlighetsbasert, slik som sannsynlig størrelse på din husstand og alder. Du vil kunne motta markedsføring basert på denne profilen. 
  • Elektronisk markedsføring: Kun dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte kundeservice eller administrere dine samtykker på din side. 
  • Deltakelse i markedsundersøkelser, konkurranser og kampanjer: Kun dersom du eksplisitt samtykker til å delta i en undersøkelse, konkurranse, kampanje el. på Nettstedet, vil vi lagre personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer, kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. 
  • Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. I tillegg vil vi i denne sammenheng noen ganger også benytte personopplysninger til å teste våre systemer. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene. I tillegg kan vi behandle personopplysningene dine når vi gir opplæring til våre ansatte.
   Vi har vurdert at vi har en berettiget interesse i å videreutvikle våre tjenester og sikre vår drift og at den begrensede behandlingen vi gjør av dine personopplysninger i så hensende veier tyngre enn ulempen for deg som bruker.
   Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 5 nedenfor.

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger: 
 • Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet Elkjøp Nordic AS, og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt 1. 
 • Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene ("Samarbeidspartnere") kan få selge sine egne varer på Nettstedet, og i enkelte tilfeller formidler vi Samarbeidspartners produkter og tjenester (f.eks. forsikring eller finansiering). Dersom du kjøper et produkt som er levert av en av våre Samarbeidspartnere eller bestiller en tjeneste, vil Samarbeidspartneren være behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å oppfylle kjøpsavtalen. Spørsmål vedrørende Samarbeidspartnerens behandling av personopplysninger må rettes til den aktuelle Samarbeidspartneren. 
 •  Bruk av eksterne leverandører:
  Vi bruker følgende typer av eksterne leverandører:
  o Tjenestetilbydere
  o Serviceselskaper
  o Transportører
  Kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til leverandøren dersom du bestiller eksterne tjenester.
  I tillegg, dersom du har samtykket til elektronisk markedsføring, bruker vi følgende typer av eksterne tjenestetilbydere:
  o Annonsenettverk, så som Google og Facebook
  o Byråer, slik som markedsføringsbyråer, statistikkbyråer og analysebyråer
  Dine kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne typ av tjenestetilbydere for å gi deg relevant reklame, tilbud, innhold og anbefalinger og for å utføre analyser for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. I tillegg måler vi hvordan vi lykkes med dette blant annet ved å gjennomføre spørreundersøkelser.

  Disse eksterne leverandørene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

 • Offentlig myndighet mv: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer hvor dette er pålagt etter lov, for eksempel til NRK ved kjøp av TV. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

3. Tilgang fra utlandet

 • For det tilfellet at Elkjøp benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardpersonvernbestemmelser eller annen tilsvarende ordning. eller annen tilsvarende ordning.
 • Av våre underleverandører er Twilio INC (USA) etablert utenfor EU/EØS. Twilio er en amerikansk cloudservice-leverandør som vi benytter ved inn- og utgående telefonsamtaler til og fra kundeservicesenteret vårt. Av dine opplysninger er det telefonnummer som behandles av Twilio med kundeservice som formål. Behandlingsgrunnlaget er å inngå og/eller oppfylle en avtale og berettiget interesse. Lagringstid er 30 dager. Twilio følger EUs standardpersonvernbestemmelser.

4. Pålogging via sosiale medier

 • For å gjøre det mest mulig enkelt for deg å logge inn på våre sider, tilbyr vi pålogging via konto hos andre, eksempelvis Facebook, Paypal, Google, eller Microsoft for deg som har det. Merk at hvis du velger å benytte deg av pålogging via en av disse kontoene, vil personvernvilkårene for den aktuelle tjenesten gjelde for eventuell innsamling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler mens du er innlogget.

5. Bruk av informasjonskapsler mv.

 • Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.
  Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.
  Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.
  For en fullstendig liste over hvilke informasjonskapsler vi benytter, følg denne linken.

6. Sletting

 • Dine personopplysninger knyttet til kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare dine henvendelser og reklamasjonstiden for produktet er utløpt(eksempelvis etter 5 år for kjøleskap) , med mindre vi trenger opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle andre legitime formål eller lovpålagte forpliktelser, eksempelvis i henhold til regnskapslovgivningen.
  Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.
  I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

7. Dine rettigheter

 • Elkjøp verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss: 
  • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice. 
  • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. 
  • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss. 
  • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av kjøpsavtalen. 
  • Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen. 
  • For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vårt kundesenter eller logge deg på http://mypage.elkjop.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 
  • Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 
  • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

8. Endringer

  • Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.

   [Desember/2020] «Vi oppdaterte informasjon om overføring av informasjon, som gjøres på grunn av oppfølging av hvordan markedsføringsaktiviteter påvirker salg i butikk.»

   [August/2020] «Vi oppdaterte informasjon angående tilgang til personopplysninger fra utlandet.»

   [Juli/2020] «Vi har lagt opplæring av ansatte som et mulig formål for behandling personopplysninger.

   [Juni/2020] «Vi oppdaterte informasjon om hvilke tredjeparter vi utleverer personopplysninger til.» 

   [Mai/2020]«Vi oppdaterte informasjon om våre underleverandører utenfor EU/EØS. Ny leverandør: Twilio INC.»

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du skal handle noe på Nettstedet eller i en av våre butikker, må du i mange tilfeller oppgi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kortinformasjon
 • Leveringsadresse

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

 • Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
 • Servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner samt evt. oppgraderinger av produkter

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord når du skal handle på Nettstedet. Kjøp av enkelte produkter krever at du logger inn.

Ved opprettelse av en brukerprofil, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:

 • Personalia
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Når du oppretter en profil, har du anledning til å krysse av for at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet ved å benytte en link nederst i nyhetsbrevet som vil bli sendt pr. e-post.

Dersom du velger å delta i en kampanje, brukerundersøkelse mv. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger, slik som kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Deltakelse i denne typen undersøkelser er frivillig.

Vi vil kunne motta informasjon fra samarbeidspartnere og leverandører i forbindelse med vedlikehold av adresselister og markedsføringskampanjer. Informasjonen vi mottar kan være sannsynlighetsbasert, slik som sannsynlig størrelse på din husstand og alder.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier som generer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet og for andre analyse- og statistikkformål. Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 7 nedenfor.

1. Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger ("Behandlingsgrunnlag"). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Vår avtale med deg er vårt primære Behandlingsgrunnlag.

I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv.

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av våre tjenester og Nettstedet der vår legitime interesse knyttet til bruken av opplysningene veier tyngre enn evt. ulemper for den enkelte kunde.

2. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Oppfyllelse av plikter knyttet til salg: Dette omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser overfor deg som kunde, herunder levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.
 • Tilby deg relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.
 • Etablering av kundeprofil: Vi vil kunne etablere en kundeprofil basert på kjøpshistorikk og tilgjengelige opplysninger som grunnlag for nyhetsbrev, produktinformasjon, tilpasset markedsføring og kjøpsanalyser.
 • Administrasjon av brukerprofiler:Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende.
 • Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller RemoteFix), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
 • Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.
 • Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.
 • Elektronisk markedsføring: Dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker denne typen henvendelser ved å kontakte kundeservice.
 • Kampanjer og undersøkelser: Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje el. på Nettstedet, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.
 • Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til leverandøren.

3. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

 • Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet Elkjøp Nordic AS, og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 1.
 • Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene ("Samarbeidspartnere") kan få selge sine egne varer på Nettstedet, og i enkelte tilfeller formidler vi Samarbeidspartners produkter og tjenester (f.eks. forsikring eller finansiering). Dersom du kjøper et produkt som er levert av en av våre Samarbeidspartnere eller bestiller en tjeneste, vil Samarbeidspartneren være behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å oppfylle kjøpsavtalen. Overfor våre Samarbeidspartnere er vi å anse som en tjenesteleverandør ("Databehandler"). Spørsmål vedrørende Samarbeidspartnerens behandling av personopplysninger må rettes til den aktuelle Samarbeidspartneren.
 • • Bruk av eksterne leverandører:
  Vi bruker følgende typer av eksterne leverandører:
  o Tjenestetilbydere
  o Serviceselskaper
  o Transportører
  Kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til leverandøren dersom du bestiller eksterne tjenester.
  I tillegg, dersom du har samtykket til elektronisk markedsføring, bruker vi følgende typer av eksterne tjenestetilbydere:
  o Annonsenettverk, så som Google og Facebook
  o Byråer, slik som markedsføringsbyråer, statistikkbyråer og analysebyråer
  Dine kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne typ av tjenestetilbydere for å gi deg relevant reklame, tilbud, innhold og anbefalinger og for å utføre analyser for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. I tillegg måler vi hvordan vi lykkes med dette blant annet ved å gjennomføre spørreundersøkelser.

  Disse eksterne leverandørene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

 • Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

4. Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Elkjøp benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel ved hjelp av EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

5.Pålogging via sosiale medier

For å gjøre det mest mulig enkelt for deg å logge inn på våre sider, tilbyr vi pålogging via konto hos Google, Facebook eller Twitter for deg som har det. Merk at hvis du velger å benytte deg av pålogging via en av disse kontoene, vil personvernvilkårene for den aktuelle tjenesten gjelde for eventuell innsamling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler mens du er innlogget.

6. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

For en fullstendig liste over hvilke informasjonskapsler vi benytter, følg denne linken

7. Sletting

Elkjøp sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

8. Dine rettigheter

Elkjøp verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss her.

 • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss.
 • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

9. Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlige endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet og eller nyhetsbrev.

Juni / 2020: Vi oppdaterte informasjon om hvilke tredjeparter vi utleverer personopplysninger til.
Mai / 2020: Vi oppdaterte informasjon om våre underleverandører utenfor EU/EØS. Ny leverandør: Twilio INC.