Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Elkjøpfondet - Ingen skal havne utenfor


Elkjøpfondet ble opprettet i 2017 for å tette det digitale gapet i samfunnet vårt. Siden oppstarten har Elkjøpfondet støttet flere ulike foreninger og organisasjoner som jobber for å bekjempe teknologisk utenforskap. 

For mange av oss er det helt naturlig å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, bestiller billetter gjennom apper, søker jobb på nett og oppdaterer oss i takt med utviklingen. Slik er det dessverre ikke for alle.

Det kan være eldre som ikke har kunnskapen, familier uten økonomisk mulighet, eller de som har vært i fengsel eller på institusjoner. Mennesker som av ulike årsaker kanskje ikke har de verktøyene som trengs for å kunne følge med.

Dette fører til et digitalt gap i samfunnet vårt og det vil vi gjøre noe med! Derfor støtter Elkjøpfondet organisasjoner og foreninger med produkter og veiledning – i tillegg til økonomiske midler. Dette er et arbeid vi er utrolig stolte av!

Slik søker du om støtte fra Elkjøpfondet

I løpet av året har vi tre ulike søknadsrunder. Neste søknadsrunde starter 1. november 2021.

Informasjon som søknaden må inneholde:

  • Kontaktinfo til søker.
  • Kontaktinfo til mottaker.
  • Spesifiser hva du søker om: økonomisk støtte, produkter eller opplæring.
  • Fortell oss hvorfor din hjertesak trenger støtte eller donasjon fra Elkjøpfondet.
  • Hvordan vil du bli kontaktet om din søknad blir innvilget?


Mind the (tech) gap - Teknotrøbbel
Elkjøpfondet

Les mer om...