Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Elkjøpfondet – ingen skal havne utenfor

For mange av oss er det helt naturlig å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, bestiller billetter gjennom apper, søker jobb på nett og oppdaterer oss i takt med utviklingen. Slik er det dessverre ikke for alle.

I dag bruker vi telefonen når vi skal bestille legetime, hente ut skattemeldinger, kjøpe billett til bussen eller vippse penger. Men det er mange mennesker i samfunnet vårt som ikke har tilgang på det mange av oss tenker på som hverdagsteknologi. Det kan være eldre som ikke har kunnskapen, familier uten økonomisk mulighet, eller de som har vært i fengsel eller på institusjoner. Mennesker som av ulike årsaker kanskje ikke har de verktøyene som trengs for å kunne følge med.

Dette fører til et digitalt gap i samfunnet vårt og det vil vi gjøre noe med! Derfor støtter Elkjøpfondet organisasjoner og foreninger med produkter og veiledning – i tillegg til økonomiske midler. Dette er et arbeid vi er utrolig stolte av!
Elkjøpfondet

Slik søker du om støtte fra Elkjøpfondet

Send en e-post til fondet@elkjop.no der du kan søke om støtte til foreninger, organisasjoner eller andre tiltak hvor teknologi eller digital kompetanse er tiltrengt. Informasjon som søknaden må inneholde:

  • Kontaktinfo til søker.
  • Kontaktinfo til mottaker.
  • Spesifiser hva du søker om: økonomisk støtte, produkter eller opplæring.
  • Fortell oss hvorfor din hjertesak trenger støtte eller donasjon fra Elkjøpfondet.
  • Hvordan vil du bli kontaktet om din søknad blir innvilget?


Søknadsfristen er nå ute. Mer informasjon om neste søknadsperiode vil komme på denne siden.

Elkjøpfondet gjør allerede en forskjell!

Vi opprettet Elkjøpfondet i 2017 internt hos oss, hvor alle Elkjøp-ansatte har hatt mulighet til å søke om støtte til ulike formål i sitt nærmiljø. Og engasjementet internt har vært enormt!

Røde Kors - Digital Senior

Røde Kors i Kristiansand driver prosjektet «Digital Senior» som skal hjelpe eldre i samfunnet som står på utsiden av den teknologiske utviklingen ved å gi opplæring og ufarliggjøre bruken av teknologi. «Digital Senior» er et nettbrettkurs som går gjennom ti uker og holdes to ganger i uken. Sørlie Stray forteller at hver deltaker får personlig oppfølging med en frivillig fra Røde Kors, som bidrar til at opplæringen blir mest mulig effektiv.

- Vi er stolte av arbeidet vårt og nå kan vi øke kursvirksomheten vår, som et resultat av støtten vi har fått fra Elkjøp. Det er fantastisk!

Annette Sørlie Stray, daglig leder i Røde Kors Kristiansand

Interessegruppen for synshemmede

ISE har i mange år jobbet med opplæring av blinde og svaksynte i bruk av ulike IKT-apparater. Siden det er flere blinde som har vansker med å ta i bruk en smarttelefon og opplever det som komplisert og krevende, så ønsker de å kunne hjelpe flere til å bruke smarttelefoner så de blir bedre integrert i den digitale hverdagen.

-          Vi ønsker å bruke støtten fra fondet for å kunne kjøpe iPhone til noen av våre medlemmer som aldri før har brukt smarttelefon og synes det er en stor barriere å skulle ta i bruk en telefon som ikke har fysiske knapper. Med støtten håper vi at det kan gi dem mange muligheter til mer selvstendige liv og åpne flere dører til det digitale fellesskapet.

Mehmed Softic, Daglig leder Interessegruppen for Synshemmede

Visnes Kultur og aktivitetshus i Haugesund

Visnes Kultur- og aktivitetshus i Haugesund fikk innvilget støtte fra Elkjøpfondet vinteren 2019. Støtten skal brukes til å kunne gå til innkjøp av nødvendig digitalt utstyr slik at de kan starte opp workshops der den eldre garde er i fokus. De ønsker å hjelpe til med å forminske det digitale gapet mellom generasjonene, noe vi er stolte av å kunne hjelpe med.

Når stadig større deler av våre hverdagsliv skjer digitalt og via internett, så ser vi det som særdeles nyttig at alle får opplæring i det mest nødvendige slik som nettbank, skatteoppgjør og betaling av regninger. Å bli valgt ut til å få støtte fra Elkjøpfondet var som å vinne i Lotto, der drømmen om å kunne tilby dette kurset for den eldre generasjon nå blir realisert og fremskyndet med mange år.

Knut Anders Bårdsen, Styreformann i Visnes Kultur- og Aktivitetshus

TENK Tech

Vi har også støttet «TENK Tech Camp» som ønsker å inspirere unge jenter til å velge teknologi og være med på å forme fremtiden innen tech. Campen er gratis og åpen for alle – men man må ha med egen PC/laptop. Da er det fantastisk at Elkjøpfondet kan bidra med utstyr, slik at de som ellers ikke kunne deltatt får være med.

- Gaven til Elkjøp var helt fantastisk og uvurderlig for jentene som ikke hadde PC. Mange trodde de måtte utebli fra campen, men ble glade når de fikk låne PC fra Elkjøp. Når de i tillegg fikk beholde PC-ene kunne de knapt tro sine egne ører. Jentene var over seg av glede og begeistring for at de kunne fortsette å leke seg med teknologien de hadde lært hjemme. 

Isabelle Ringnes, Med-gründer for TENK Tech-nettverket for kvinner.

Hjelp oss å hjelpe - Marit Duggal

Vi har med glede støttet den frivillige organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» som trengte støtte til familier med ungdommer i huset som av økonomiske grunner ikke hadde mulighet til å gi julegaver selv.

- Med disse gavekortene fra dere, kunne vi gi flere ungdommer / unge voksne en mulighet til å være en del av den nye digitale hverdagen vi er i.

Marit Duggal, frivillig ved «Hjelp oss å hjelpe - Akershus».

Huset på hjørnet

Fellesverket i Tønsberg mottok i år støtte fra Elkjøpfondet for å kunne fortsette sitt viktige arbeid for ungdom i Tønsberg. Dette er en plass hvor det tilbys leksehjelp, arbeidstrening, tilgang på teknologi og en møteplass hvor man blir møtt med respekt og en følelse av å bli sett.

- Det er mye vi kan si om betydningen av å få så flotte gaver. Utstyret fra Elkjøpfondet gjør dagene hos oss mer innholdsrike. Dette har gitt nye muligheter for ungdommen i Tønsberg.

Helena Bisgaard, prosjektleder for «Huset på hjørnet», Fellesverket i Tønsberg.

Takk for alle søknader i runde én av to i 2019!

Her er noen av formålene juryen har valgt ut som Elkjøpfondet støtter:

Nettverk etter soning (Røde kors)

No Hate

Samisk Hus

Grorudhuset Frivillighetssentral

Normisjon Mosjøen

Jobb X

Tønsberg Domkirke, Quasimodo kafé

Ål Frivillighetssentral

Sunndal Helsetun

Øn Helselag

Frelsesarmeen Sandnes

Jadeveien sykehjem

Brukerstyrt senter Møre og Romsdal (BSS)

Verdal Pensjonistlag

Framfylkingen i Oslo

Røde Kors Gatemegling

Visnes Kultur- og aktivitetshus

Kristiansand Røde Kors (Digital senior)

Haugesund Frivillighetssentral

Interessegruppen for synshemmede EDB-brukere (ISE)


Søknadsfristen er nå ute. Mer informasjon om neste søknadsperiode vil komme på denne siden.

Elkjøpfondet fordeler midlene til de organisasjonene og foreningene juryen mener er best tjent med å motta støtte.