Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Garanti, reklamasjon og servicevilkår

Alle varer du kjøper av Elkjøp er dekket av både garanti og reklamasjonsrett. Garantiene kan variere fra merke til merke og ha forskjellig innhold, men reklamasjonsretten er lovfestet og følger alle produkter.
Informasjon

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Dette vil gjelde for eksempel TV, PC, hvitevarer, stasjonære hi-fi-anlegg og mobil- og smarttelefoner.

En garanti er noe produsenten eller selgeren kan velge å gi deg. Garantien er ment for å gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven - enten i tid eller omfang. For eksempel kan en selger velge å gi deg rett til å klage på varen selv om det er du selv som har forårsaket feilen.

Din garanti, reklamasjon og servicevilkår

Rettigheter i forbindelse med reparasjon

Om et produkt får en feil eller mangel som dekkes av reklamasjonsretten må produktet enten omleveres eller repareres. Hvilken løsning som velges er i hovedsak forbundet med kostnaden av løsningen. Generelt omleverer Elkjøp tilbake produkter som har lav pris. Det kan være tilbehør, mindre kjøkkenprodukter og annet, der reparasjon ikke er fornuftig.

Tid

Du må beregne 2-3 uker reparasjonstid. Elkjøp prøver alltid å være effektive og gjennomfører reparasjoner til raskest mulig tid. Hvis reparasjon blir utført på ditt produkt to ganger, og den samme feilen oppstår en tredje gang, kan du be om å få hevet kjøpet. Ønsker du likevel produktet ditt reparert eller byttet i et tilsvarende, hjelper selvfølgelig Elkjøp deg med det.

Låneprodukt

Enkelte produkter er vanskelig å unnvære, det ønsker vi i Elkjøp å hjelpe våre kunder med. Du som kunde har krav om låneprodukt iflg Forbrukerkjøpsloven, dette så lenge ikke kostnaden blir urimelig dyr opp mot hva du som kunde har nytte av produktet. Et låneprodukt er ikke identisk med ditt innleverte serviceprodukt, men er ment å kunne dekke produktets hovedfunksjoner. Vi gir, hvis mulig, alle våre kunder låneprodukt fra dag 1, loven sier at du har krav på et låneprodukt hvis din service tar lengre enn en uke. Elkjøp har fortrinnsvis låneprodukter i kategorien; PC, TV og Mobiltelefon. Lokale varehus kan også ha lånprodukter i andre kategorier innenfor vårt sortiment

Kostnader

Du slipper kostnader hvis produktet dekkes av reklamasjonsretten. Hvis det viser seg at feilen ikke dekkes av garanti eller reklamasjonsrett, vil det påløpe kostnader i forbindelse med undersøkelse og eventuell reparasjon av produktet. Alle utgifter blir avtalt på forhånd før en eventuell reparasjon.

Viktig informasjon om data

Har du en PC du må innlevere til reparasjon, er det viktig at du på forhånd tar sikkerhetskopi. Elkjøp kan dessverre ikke garantere at informasjonen på harddisken blir værende etter gjennomført reparasjon. Vi tar derfor ikke på oss ansvar for tapt informasjon. Vi hjelper deg gjerne med sikkerhetskopiering.

Vi selger også i dag forskjellige typer eksterne harddisker og skybaserte løsninger. Sjekk vår nettbutikk for aktuelle produkter.