Hopp over navigasjonen

Mål radonnivået hjemme med Airthings


MÅL RADONNIVÅET HJEMME MED AIRTHINGS

Airthings er et globalt teknologiselskap fra Oslo, Norge. Selskapet ble grunnlagt i 2008 og produserer prisbelønte radon- og innendørs luftkvalitetsmålere for boligeiere, bedrifter og fagpersoner. Airthings har som mål å bidra til at verden puster bedre, ved å gjøre radondpåvisning og overvåking av innendørs luftkvalitet enkelt.

Ulike symboler på luftkvalitet, radon og mer i et soverom

Radon i bygninger

Moderne bygninger er ofte godt isolerte, og noen ganger er til og med vinduene ubrukelige. Dette er for å spare på energikostnader og forbruk. Imidlertid kan lite luftgjennomtrekk gjøre det mulig for radon å bygge seg opp til høye nivåer og forårsake langvarig eksponering. Derfor kan ventilasjon være en god løsning for å holde radonnivået nede.

A screenshot from the Airthings app showing radon levels in a home

Måling av radon

Radonnivåene svinger over tid og påvirkes av elementene i miljøet vårt. Den enkleste måten å måle radon på er å bruke en Airthings-enhet. Enhetene måler radon over lengre perioder og gjør det mulig å ta høyde for svingninger, noe som gir deg mer nøyaktige, meningsfulle resultater.

En smarttelefon i en hånd som viser radonnivåer i Airthings -appen

Radonnivå: Hva betyr det?

Den beste radonmålingen hadde vært null, men det er dessverre ikke mulig. Globalt varierer det gjennomsnittlige radonnivået utendørs mellom 5-15 Bq/m3, og fordi radongass kan hope seg opp innendørs, er det viktig å overvåke nivåene daglig. Et generelt akseptert handlingsnivå etablert av Verdens helseorganisasjon (WHO) er 100 Bq/m3. Enheter som foretar langsiktige målinger varsler deg om høye nivåer, slik at du kan gjøre små endringer i ventilasjonen når nivåene stiger innendørs, som å regelmessig åpne vinduer eller tette hull og sprekker. Hvis nivåene fortsatt er høye, kan du søke hjelp hos en fagperson, og det kan være nyttig å installere systemer som reduserer radon.

Vi anbefaler disse produktene fra Airthings:

Les mer