Hopp over navigasjonen

Macbook Air gjør undervisningen enklere

BPG_2020_web - Copyright - Cecilie Bannow--11

BPG_2020_web - Copyright - Cecilie Bannow--11

MacBook Air gjør undervisningen sømløs, enkel og effektiv

Hva gjør du for å motivere elevene på skolen din til å gjøre sitt beste? Jo, du har faglig dyktige og engasjerte lærere som er opptatt av å skape trygghet, trivsel og gode relasjoner. Videre handler det om at alle skal bli sett, være inkludert og ha like forutsetninger for læring. En av måtene å oppnå dette på er å ikke gjøre forskjell ved å gi alle elevene det samme verktøyet for å lykkes.

BB2R0137_V2

Bergen Private Gymnas, eller BPG som de kalles til daglig, har “Samhandlende, Nyskapende og Engasjert” som sine verdier. På den private videregående skolen som ligger i hjertet av Bergen sentrum, går det i dag 525 elever. Fagene de tar er studiespesialisering, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, og kreative programfag. 

– Vi er en miljøbevisst skole med engasjerte lærere som er tett på elevene. Gjennom aktive og utforskende læringsformer inspirerer vi til personlig utvikling, kreativitet og samfunnsengasjement. Elevene våre lærer arbeidsformer de vil møte i videre studier allerede fra første dag. Etter tre år på vår skole skal de ha et forsprang når de velger høyere utdanning, forteller rektor og daglig leder Guri Auran.

I tillegg til et inspirerende miljø som legger forholdene til rette for at elevene skal få kunnskap som kommer til nytte senere i livet, benytter BPG moderne hjelpemidler i undervisningen – som å gi alle elevene hver sin MacBook Air. Hvorfor har de valgt å gjøre dette?

– Å arbeide med Macen har blitt en viktig del av skolehverdagen. Ikke minst fordi lærerne har den samme maskinen, hvilket gjør det enklere å hjelpe elevene. Et eksempel på dette er itslearning der de leverer oppgaver og får tilbakemeldinger, noe som gir bedre oversikt.

BPG har som mål at elevene skal bli fortrolige med digitale arbeidsformer, og lære å utnytte dem på en effektiv og forsvarlig måte. Således tilfører Mac mye positivt til pedagogikken og det skolen står for. 

– Både som lærer og elev er du avhengig av at du har en maskin som fungerer. Det gjør Mac, og sammen med Apple TV i klasserommene går undervisningen sømløst. For elevene er det også en fordel at den er tynn og lett å bære med seg, har kraft nok til de tyngre oppgavene og har lang batteritid. Et litt artig tilleggspoeng er at til og med foresatte er veldig fornøyd med at barna får en maskin som fungerer i skolehverdagen. 

Får Macen til odel og eie

Å kjøpe inn noen hundre Macer er kostbart. BPG undersøkte derfor flere muligheter, og etter en grundig research havnet valget som leverandør på Elkjøp.

– De hadde den beste og mest gjennomførte avtalen på alle måter, og det følger mange fordeler med på kjøpet, forteller Guri.

Hun legger til god support, at elevene kjenner Elkjøp fra før og at de fysisk er enkelt tilgjengelig.

– Det gjør at elevene selv kan bestille Macen på nett, hente den på sitt nærmeste postkontor og bli kjent med den før skolestart. Vi setter veldig pris på at det kan gjøres på denne måten, siden vi tidligere måtte dele ut første skoledag. 

Dette er gode nyheter for elevene, men likevel vil nok de sette mest pris på hva avtalen innebærer for dem. 

– Det eneste de eventuelt må betale er forsikringen og “ekstrautstyr”, men dette er valgfritt. Elevene har selvsagt Macene sine i den tiden de går på skole her, og de får beholde den etterpå. Det får dessuten en garanti på tre år som kan forlenges i ytterligere to år, hvilket gjør at den også gjelder hvis de for eksempel blir studenter. Alt i alt er vi veldig glade for denne avtalen – vi synes den er veldig gunstig for elevene våre. 

BPG_19_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved--8 (1)

BPG_19_web - Cecilie Bannow - all rights reserved--8 (1)

Mac brukes aktivt i alle fag

I tillegg til den nyeste MacBook Air med det siste innen programvare, får elevene med Adobe-pakken som blant annet inneholder Photoshop, LightRoom og InDesign. 

– For elevene våre har Macen blitt like naturlig å ta med seg som skrivesaker. Det vil si – de glemmer aldri Macen, smiler Guri. 

Macen brukes aktivt i undervisningen i alle fagene på BPG, og elevene jobber utforskende. Guri har mange eksempler på hvordan den gjør skolearbeidet mer variert, og at ulike måter å lære fagstoffet på gir en bedre læring for elevene. 

– I Book Creator kan elevene lage sin egen lærebok med tekst, bilder, lyd og video. Dette er en kjekk og lærerik måte å bli vurdert på, samtidig som de får være kreative og skapende. Elevene kan redigere bilder, spille inn podcaster, lage filmer i iMovie, komponere i Garageband og i det hele tatt få en mer praktisk undervisning som viser hva de faktisk kan. Mac er også super for å lære programmering. I realfag bruker vi den i laboratoriearbeid, da den kommuniserer trådløst med bluetooth-sensorene vi bruker. 

Som om ikke dette var nok er det flere av musikkelevene som har Mac som hovedinstrument(!).

– Appene gjør det lett å uttrykke seg på mange kreative måter. Elevene får frihet til å utforske nye ideer, og den intuitive programvaren gjør bruken personlig for hver enkelt og sørger for en god opplevelse. Med Mac får elevene oppleve gleden ved å skape. 

– Hva sier elevene selv? Blir resultatene bedre når de får sin egen Mac?

– De elsker Macen sin og syns den er morsom å jobbe på. Så hvis vi legger til grunn at den gjør at de blir mer motiverte for skolearbeid, kan vi kanskje også si at resultatene blir bedre?

Styrket fellesskap

På tampen trekker Guri frem noe mange kanskje ikke tenker på når samtlige av elevene og lærerne på en skole har MacBook Air.

– At vi har det samme, bidrar til fellesskapsfølelsen. Det gjøres ikke forskjell på noen – alle stiller likt. Hvis man isteden skulle kjøpt hvert sitt utstyr ville vi ikke vært kompatible med hverandre på samme måte, så dette gir oss en mer sømløs hverdag. 

– Kommer dere til å inngå flere avtaler med Elkjøp i fremtiden?

– Det kan det godt være vi gjør. Alt har fungert veldig godt hittil, så vi skal sjekke fremtidige muligheter for å utvide samarbeidet.