Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Elkjøp Cloud - Brukerbetingelser

Sist oppdatert 14.mai, 2018

1. Generelt

Elkjøp Norge AS (“Elkjøp Cloud”) tilbyr en sky-basert lagringstjeneste (“Tjenesten”) som lar deg lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere og dele filer over internett.

Disse brukerbetingelsene (“Avtalen”), og vår Personvernerklæring, er en juridisk bindende avtale mellom Elkjøp Cloud og deg som bruker. Referanser til “vi”, “vår” og “oss” refererer til Elkjøp Cloud, mens “du”, “din” og “bruker” refererer til brukeren.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du og er bundet av vilkårene i denne Avtalen.


2. Brukerkonto

For å bruke Tjenesten må du sette opp en Elkjøp Cloud-konto. Du kan sette opp en individuell gratis konto (“Gratiskonto”), en individuell betalt konto (”Individuell konto“), Familiekonto med maksimalt 5 individuelle brukere (”Familiekonto”) eller en bedriftskonto (“Bedriftskonto”).


3. Gratiskonto

Gratiskontoer er bare tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. En Gratiskonto leveres gratis med angitte begrensninger i lagringskapasitet og funksjoner. Elkjøp Cloud forbeholder seg også retten til å benytte andre begrensninger, og å vise betalte annonser på Gratiskontoer. En Gratiskonto kan sies opp av Elkjøp Cloud hvis den har vært inaktiv i en periode på ett år eller lenger. En Gratiskonto kan når som helst oppgraderes til en Individuell konto.


4. Individuell konto og Familiekonto

Individuelle og Familiekontoer er betalte abonnementskontoer tilgjengelig utelukkende for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. Individuelle og Familiekontoer er gitt med lagringskapasitet og funksjoner i henhold til valgte abonnementsplan.

Individuelle og Familiekontoer har en varighet på én eller tolv måneder, og fornyes deretter automatisk for en ny tegningsperiode (én eller tolv måneder) med mindre brukeren avbestiller det betalte abonnementet innen dagen før den løpende tegningsperioden slutter.

Brukerens kredittkort belastes automatisk når et abonnement blir fornyet. Betalinger refunderes ikke, heller ikke ved brukerens oppsigelse. Brukeren kan si opp eller endre sitt abonnement når som helst.

Når en Familiekonto etableres, vil en Familie-administrator bli opprettet automatisk. Familie-administratoren er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde Familieabonnementet og abonnementets medlemmer.

Familie-administratoren identifiserer medlemmer av Familiekontoen ved å oppgi e-postadresse eller mobilnummer for hvert medlem. Som Familie-administrator, er du ansvarlig for å betale avgiftene for alle medlemmers bruk av Familiekontoen.

Familie- administratoren har ikke tilgang til data lagret på medlemmers konti hvis den ikke er delt med administratoren.

Medlemmene har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre medlemmer har delt filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

En Familie- administrator kan når som helst oppgradere (legge til lagringsplass eller medlemmer) eller nedgradere (fjerne lagringsplass eller redusere antall medlemmer) kontoen, eller endre abonnementsperioden. Administrator kan når som helst si opp en Familiekonto. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes 90 dager etter utløpsdato.

Alle medlemmer av en Familiekonto må ha samme bostedsadresse. Medlemmer må bekrefte dette ved registrering.


5. Bedriftskonto

En bedrift, organisasjon eller enkeltperson kan opprette en Bedriftskonto. Når en Bedriftskonto etableres, vil en Bedriftskonto-administrator bli opprettet automatisk. Bedriftskonto-administratoren er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde Bedriftskontoen og kontoens medlemmer. For Bedriftskonto gjelder spesielle vilkår, se punkt 13 nedenfor.


6. Lisens til å bruke Tjenesten

Når en bruker har tegnet en konto i samsvar med lisensvilkårene og Elkjøp Clouds instruksjoner, gir Elkjøp Cloud brukeren rett til å benytte Tjenesten.

Brukeren skal kun bruke Tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser gitt av Elkjøp Cloud.

Elkjøp Cloud gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke Tjenesten innenfor det angitte formål. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre, utover det som fremgår av denne Avtalen. Kildekode eid av tredjepart kan bli levert sammen med Tjenesten og er underlagt den aktuelle tredjeparts lisenser.

Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. Elkjøp Cloud er eneeier av Tjenesten og programvaren som brukes til levere Tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å dele, sende og utveksle digitalt innhold med andre. Brukeren må ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere dette digitale innholdet. Ved å bruke Tjenesten erkjenner du at Elkjøp Cloud ikke har kontroll over det digitale innholdet som sendes gjennom eller brukes med Tjenesten, og at Elkjøp Cloud derfor ikke på noen måte kan holdes ansvarlig verken for bruken av, innholdet i eller lagringen av dette digitale innholdet. Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne innhold eller innføre andre begrensinger eller tiltak som anses nødvendig for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til å gjennomføre virussjekker og kan blokkere for at enkelte filer blir lastet opp.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon Tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.


7. Oppgradering og nedgradering

Du kan oppgradere fra en Gratiskonto til en Individuell eller Familiekonto ved å følge Elkjøp prosedyrer for oppgradering. Tilsvarende kan du nedgradere fra Individuell og Familiekonto til en Gratiskonto.

Nedgradering av en konto betyr endring fra en Individuell eller Familiekonto til en Gratiskonto. Før du kan gjennomføre en slik nedgrading, må du slette filer fra din Individuelle eller Familiekonto slik at samlet datamengde ikke overskrider 5 GB lagringsplass. For Familiekonto må man også fjerne alle andre medlemmer før man kan nedgraderer til Individuell eller Gratiskonto.


8. Fornyelser, oppsigelse og avslutning av abonnement

Abonnement på Individuelle, Familie og Bedriftskontoer blir automatisk fornyet når en tegningsperiode utløper.

Brukeren kan når som helst avslutte abonnementet. Når et abonnement er avsluttet, betyr det at det ikke vil fornyes når abonnementsperioden utløper.

Etter at et abonnement er avsluttet, vil Elkjøp Cloud nedgradere brukerens konto til en Gratiskonto. Hvis kontoen inneholder mer enn 5 GB lagringsplass, vil alle filene i kontoen bli slettet i løpet av denne nedgraderingen.

Du kan når som helst slette din brukerkonto. Dette kan gjøres under Innstillinger, på siden ”Konto og profil”.

Dersom brukeren har unnlatt å betale avgifter eller andre beløp skyldte til Elkjøp Cloud, har Elkjøp Cloud rett til å avslutte 90 dager etter opprinnelig betalingsfrist.

Elkjøp Cloud har rett til å si opp brukerens konto dersom brukeren opptrer på en måte som ikke er i samsvar med denne Avtalen eller instrukser gitt av Elkjøp Cloud.

Vi vil slette brukerdata innen 90 dager etter at brukerkontoen har blitt termininert.


9. Aldersgrense

Aldersgrensen for å opprette en Gratiskonto, Individuell eller Familiekonto er 13 år. Elkjøp Cloud har rett til å slette all informasjon inkludert brukerkonto, data og filer dersom det viser seg at brukeren som opprettet kontoen er under 13 år.

For Familiekontoer er det Familie- administrator som må være over 13 år.


10. Endringer i personlig informasjon

Brukeren skal varsle Elkjøp Cloud om endringer av e-postadresse og betalingsinformasjon umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Innstillinger. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.


11. Personvern og datainnsamling

Elkjøp Cloud kan samle ikke-personlig identifiserbar informasjon som er knyttet til bruk av Tjenesten. Dette inkluderer statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til Elkjøp Cloud og kan bare brukes av Elkjøp Cloud som fastsatt i Elkjøp Cloud’s Personvernerklæring.

Dersom det foreligger en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett vil Elkjøp Cloud utlevere data i henhold til rettskjennelsen. Elkjøp Cloud vil varsle brukeren i slike tilfeller dersom det er lovlig adgang til dette.

Les mer om Personvern og Personverngaranti og Salgsbetingelser

12. Bonuslagring

Du kan tjene ekstra gratis lagringsplass (“Bonus Lagring”) på din konto. Bonus Lagring er gratis lagringsplass som gjøres tilgjengelig på din brukerkonto for en begrenset periode. Bonus Lagring er kun tilgjengelig for Gratis-kontoer og Individuelle-kontoer.

Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til å kansellere eller endre vilkårene i Bonus Lagring.


13. Spesielle vilkår for Bedriftskonto

Hvis du har en Bedriftskonto, skal dette kapittelet (Spesielle vilkår for Bedriftskonto) gjelde for din bruk av Tjenesten.

En Bedriftskonto settes opp av en Bedriftskonto-administrator (“administrator”) som velger type bedriftsabonnement og legger bedriftskonto-medlemmer (“medlemmer”) til kontoen og oppretter egne konti for hvert medlem. Administratoren identifiserer medlemmer av Bedriftskontoen ved å oppgi e-postadresser for hvert medlem. Som administrator, er du ansvarlig for å betale avgiftene for alle medlemmers bruk av Bedriftskontoen.

Administratoren skal ha eksklusiv kontroll over styringen av alle medlemskontoene og sikre at all bruk av Tjenesten skjer i henhold til denne Avtalen og øvrige instrukser fra Elkjøp Cloud. Det er administrators eneansvar å sørge for at lagringskapasiteten for medlemmene økes eller reduseres etter behov. Administrator er videre ansvarlig for å legge til eller fjerne enkeltkontoer etter behov.

Det kan ikke opptjenes Bonuslagring for Bedriftskontoer.

Administratoren har ikke tilgang til data lagret på medlemmers konti hvis den ikke er delt med administratoren. Administratoren har tilgang til å lese aktivitet på Medlemmers konti, og kan dermed lese fil- og mappenavn med opplastede filer og andre konto-aktivitet detaljer.

Medlemmene har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre medlemmer har delt filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

Abonnementet fornyes automatisk månedlig eller årlig, avhengig av Administratorens valg.

En administrator kan når som helst oppgradere (legge til lagringsplass eller antall konti) eller nedgradere (fjerne lagringsplass eller redusere antall konti) kontoen, eller endre abonnementsperioden. Slike endringer vil gjelde fra utløpet av den løpende abonnementsperioden. Administrator kan når som helst si opp en Bedriftskonto. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes.


14. Krav for å bruke Tjenesten

For å bruke Tjenesten, må du ha en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang. Hvis du bruker Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre økte kostnader fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for å betale alle data-kostnader og for alt utstyr og andre tredjeparts-tjenester du bruker for å få tilgang til Tjenesten.

Brukeren er ansvarlig for å huske sitt passord og behandle dette konfidensielt. Brukeren er eneansvarlig for enhver aktivitet som skjer under hans/hennes brukernavn. Dersom brukeren mister passordet for brukerens konto, kan brukeren ikke kunne få tilgang til hans/hennes data. Brukerens brukernavn og passord er personlig, og kan ikke deles med en tredjepart. Hvis brukeren blir oppmerksom på misbruk av sin konto, må de varsle Elkjøp Cloud umiddelbart.


15. Rettferdig og akseptabel bruk

All bruk av Elkjøp Clouds produkter og tjenester skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne Avtalen, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Elkjøp Cloud kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig.

Brukere med Individuelle kontoer kan bruke Tjenesten til normal individuell bruk. Elkjøp Cloud begrenser ikke båndbredde eller lagringsplass på ubegrensede abonnement, men vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av Tjenesten. Dersom en Brukers totale lagrings- og nettverksforbruk er vesentlig større enn normalforbruket til en gjennomsnittlig bruker av Elkjøp Cloud, og/eller indikerer at Tjenesten brukes til noe annet enn individuell bruk, vil dette i noen tilfeller kunne vurderes som misbruk av tjenesten.

I tilfeller som nevnt ovenfor, forbeholder vi oss retten til å tilby et alternativt Elkjøp Cloud -abonnement, eller i visse tilfeller slette Brukerens konto og/eller brukerdata. Brukeren vil bli kontaktet av oss med forslag om endring eller varsel av tiltak i slike tilfeller.

Brukere kan ikke videreselge kontoer eller noen av kontoens tjenester. Du kan ikke dele ditt passord med en tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte. Det er brudd på denne Avtalen å benytte Elkjøp Clouds tjenester og/eller produkter til ulovlig virksomhet. Du kan ikke lagre og/eller distribuere data på Tjenesten som bryter norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer barnepornografi, piratkopiert materiale og/eller annet ulovlig innhold.

Elkjøp Cloud reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoer dersom vi anser at brukeren bryter denne Avtalen.

Lagring og/eller distribusjon av data som bryter norsk lov vil kunne bli rapportert til myndighetene.


16. Ansvar og garantier

Elkjøp Cloud er under ingen omstendighet ansvarlig for skade, kostnad eller tap knytte til bruk av Tjenesten. Dette gjelder også tap av data som er lagret i Tjenesten og konsekvenser av tap av data. Elkjøp Cloud er uten ansvar selv om Elkjøp Cloud er blitt gjort oppmerksom på faren for tap.

Elkjøp Clouds samlede ansvar for en hver form for skade, kostnad eller tap knyttet til Tjenesten og disse lisensvilkårene er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende betalt vederlag for den aktuelle konto de siste 12 måneder før kravet oppsto.

Elkjøp Cloud har uansett ikke ansvar for indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art.


17. Markedsføring og kommunikasjon i elektroniske kanaler

Elkjøp Cloud vil bare sende brukeren relevant og tilpasset informasjon om nyheter, produkter og tjenester fra selskapet i kanaler som e-post og SMS dersom brukeren har gitt samtykke. Brukeren kan når som helst trekke tilbake slikt samtykke.


18. Endringer i Tjenesten og brukervilkår

Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i Avtalen med 30 (tretti) dagers varsel. Elkjøp Cloud forbeholder seg også retten til å avbryte, endre eller avslutte Tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via e-post minst 30 (tretti) dager forut for slik endring eller avslutning av Tjenesten. Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement. Endringene trer i kraft 30 (tretti) dager etter at varselmelding er sendt. Alle meldinger om endringer nevnt ovenfor blir sendt til brukeren via e-post.


19. Rett til å avbestille

Brukeren har en i periode på 14 (fjorten) dager etter kjøp av Tjenesten rett til å avbestille Tjenesten uten noen videre forpliktelser for brukeren. Retten til å kansellere er bare tilgjengelig for Individuelle kontoer.


20. Diverse

Elkjøp Cloud forbeholder seg retten til å overdra denne Avtalen til en tredjepart. Elkjøp Cloud vil gi brukerne melding om slik endring. Brukeren vil bli varslet 3 (tre) dager på forhånd via e-post.


21. Lovvalg og tvisteløsning
Denne Avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.


22. Kundeservice

For spørsmål om Tjenesten, ta kontakt med kundeservice her: https://www.elkjop.no/cms/Kundeservice-kontakt-oss/kontakt-oss. Elkjøp vil forsøke å besvare alle henvendelser innen en rimelig tidsramme.


23. Kontaktinformasjon

https://www.elkjop.no/cms/Kundeservice-kontakt-oss/kontakt-oss

Tlf: +47 21 00 21 21

Brukerbetingelser

15.april 2018

1. Generelt

Jotta AS (“Jotta”) tilbyr en sky-basert (cloud) lagringstjeneste (“Tjenesten”) som lar deg lagre, sikkerhetskopiere, synkronisere og dele filer over internett.

Disse vilkårene for bruk («Avtalen») er en juridisk bindende avtale mellom Jotta og deg som bruker. Referanser til «vi», «vår» og «oss» refererer til Jotta, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du og er bundet av vilkårene i denne avtalen.

2. Brukerkonto

For å bruke Tjenesten må du sette opp en Jotta-konto. Du kan sette opp en individuell gratis konto («Gratiskonto»), en individuell betalt konto («Individuell konto»), Familiekonto med maksimalt 5 individuelle brukere («Familiekonto») eller en bedriftskonto («Bedriftskonto»).

3. Gratiskonto

Gratiskontoer er bare tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. En Gratiskonto leveres gratis med angitte begrensninger i lagringskapasitet og funksjoner. Jotta forbeholder seg også retten til å benytte andre begrensninger, og å vise betalte annonser på Gratiskontoer. En Gratiskonto kan sies opp av Jotta hvis den har vært inaktiv i en periode på ett år eller lenger. En Gratiskonto kan når som helst oppgraderes til en Individuell konto.

4. Individuell konto og Familiekonto

Individuelle og Familiekontoer er betalte abonnementskontoer tilgjengelig utelukkende for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. Individuelle og Familiekontoer er gitt med lagringskapasitet og funksjoner i henhold til valgte abonnementsplan.

Individuelle og Familiekontoer har en varighet på én eller tolv måneder, og fornyes deretter automatisk for en ny tegningsperiode (én eller tolv måneder) med mindre brukeren avbestiller det betalte abonnementet innen dagen før den løpende tegningsperioden slutter.

Brukerens kredittkort belastes automatisk når et abonnement blir fornyet. Betalinger refunderes ikke, heller ikke ved brukerens oppsigelse. Brukeren kan si opp eller endre sitt abonnement når som helst.

Når en Familiekonto etableres, vil en Familieadministrator bli opprettet automatisk. Familieadministratoren er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde Familieabonnementet og abonnementets medlemmer.

Familieadministratoren identifiserer medlemmer av Familiekontoen ved å oppgi e-postadresse eller mobilnummer for hvert medlem. Som Familie-administrator, er du ansvarlig for å betale avgiftene for alle medlemmers bruk av Familiekontoen.

Familieadministratoren har ikke tilgang til data lagret på medlemmers konti hvis den ikke er delt med administratoren.

Medlemmene har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre medlemmer har delt filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

En Familieadministrator kan når som helst oppgradere (legge til lagringsplass eller medlemmer) eller nedgradere (fjerne lagringsplass eller redusere antall medlemmer) kontoen, eller endre abonnementsperioden. Administrator kan når som helst si opp en Familiekonto. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes 90 dager etter utløpsdato.

Alle medlemmer av en Familiekonto må ha samme bostedsadresse. Medlemmer må bekrefte dette ved registrering.

5. Bedriftskonto

En bedrift, organisasjon eller enkeltperson kan opprette en Bedriftskonto. Når en Bedriftskonto etableres, vil en Bedriftskonto-administrator bli opprettet automatisk. Bedriftskonto-administratoren er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde Bedriftskontoen og kontoens medlemmer. For Bedriftskonto gjelder spesielle vilkår, se punkt 13 nedenfor.

6. Lisens til å bruke Tjenesten

Når en bruker har tegnet en konto i samsvar med lisensvilkårene og Jottas instruksjoner, gir Jotta brukeren rett til å benytte Tjenesten.

Brukeren skal kun bruke Tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser gitt av Jotta.

Jotta gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke Tjenesten innenfor det angitte formål. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre, utover det som fremgår av denne avtalen. Kildekode eid av tredjepart kan bli levert sammen med Tjenesten og er underlagt den aktuelle tredjeparts lisenser. Mer informasjon om tredjeparts lisenser finnes på: www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt .

Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. Jotta er eneeier av Tjenesten og programvaren som brukes til levere Tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å dele, sende og utveksle digitalt innhold med andre. Brukeren må ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere dette digitale innholdet. Ved å bruke Tjenesten erkjenner du at Jotta ikke har kontroll over det digitale innholdet som sendes gjennom eller brukes med Tjenesten, og at Jotta derfor ikke på noen måte kan holdes ansvarlig verken for bruken av, innholdet i eller lagringen av dette digitale innholdet. Jotta forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne innhold eller innføre andre begrensinger eller tiltak som anses nødvendig for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Jotta forbeholder seg retten til å gjennomføre virussjekker og kan blokkere for at enkelte filer blir lastet opp.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon Tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

7. Oppgradering og nedgradering

Du kan oppgradere fra en Gratiskonto til en Individuell eller Familiekonto ved å følge Jottas prosedyrer for oppgradering. Tilsvarende kan du nedgradere fra Individuell og Familiekonto til en Gratiskonto.

Nedgradering av en konto betyr endring fra en Individuell eller Familiekonto til en Gratiskonto. Før du kan gjennomføre en slik nedgrading, må du slette filer fra din Individuelle eller Familiekonto slik at samlet datamengde ikke overskrider 5 GB lagringsplass. For Familiekonto må man også fjerne alle andre medlemmer før man kan nedgraderer til Individuell eller Gratiskonto.

8. Fornyelser, oppsigelse og avslutning av abonnement

Abonnement på Individuelle, Familie og Bedriftskontoer blir automatisk fornyet når en tegningsperiode utløper.

Brukeren kan når som helst avslutte abonnementet. Når et abonnement er avsluttet, betyr det at det ikke vil fornyes når abonnementsperioden utløper.

Etter at et abonnement er avsluttet, vil Jotta nedgradere brukerens konto til en Gratiskonto. Hvis kontoen inneholder mer enn 5 GB lagringsplass, vil alle filene i kontoen bli slettet i løpet av denne nedgraderingen.

Brukeren/Familiekonto-administrator kan når som helst slette brukerkontoen. Dette kan gjøres i Innstillinger, på siden «Konto og profil». Brukerens data vil bli slettet umiddelbart ved opphør av kontoer og når et abonnement løper ut.

For Gratis, Individuelle og Familiekontoer, forbeholder Jotta seg retten til å lagre brukerdata i inntil 90 dager etter at kontoen er avsluttet.

Dersom brukeren har unnlatt å betale avgifter eller andre beløp skyldte til Jotta, har Jotta rett til å avslutte kontoen og slette alle brukerdata 90 dager etter opprinnelig betalingsfrist.

Jotta har rett til å si opp brukerens konto dersom brukeren opptrer på en måte som ikke er i samsvar med denne avtalen eller instrukser gitt av Jotta.

9. Aldersgrense

Aldersgrensen for å opprette en Gratiskonto, Individuell eller Familiekonto er 13 år. Jotta har rett til å slette all informasjon inkludert brukerkonto, data og filer dersom det viser seg at brukeren som opprettet kontoen er under 13 år.

For Familiekontoer er det Familie- administrator som må være over 13 år.

10. Endringer i personlig informasjon

Brukeren skal varsle Jotta om endringer av for eksempel e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Innstillinger. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

11. Personvern og datainnsamling

Jotta kan samle ikke-personlig identifiserbar informasjon som ligger på datamaskinen din og er knyttet til bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, uten begrensninger, statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til Jotta og kan brukes av Jotta uten restriksjoner.

Dersom en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett blir presentert vil Jotta levere brukerdata til norske myndigheter i henhold til norsk lov. Jotta vil varsle brukeren i slike tilfeller.

Les mer om våre retningslinjer for personvern og personverngaranti.

12. Bonuslagring

Du kan tjene ekstra gratis lagringsplass («Bonuslagring») på din konto. Bonuslagring er gratis lagringsplass som gjøres tilgjengelig på din brukerkonto for en begrenset periode. Bonuslagring er kun tilgjengelig for Gratis-kontoer og Individuelle kontoer.

Jotta forbeholder seg retten til å kansellere eller endre vilkårene i Bonuslagring.

13. Spesielle vilkår for Bedriftskonto

Hvis du har en Bedriftskonto, skal dette kapittelet (Spesielle vilkår for Bedriftskonto) gjelde for din bruk av Tjenesten.

En Bedriftskonto settes opp av en Bedriftskonto-administrator («administrator») som velger type bedriftsabonnement og legger bedriftskonto-medlemmer («medlemmer») til kontoen og oppretter egne konti for hvert medlem. Administratoren identifiserer medlemmer av Bedriftskontoen ved å oppgi e-postadresser for hvert medlem. Som administrator, er du ansvarlig for å betale avgiftene for alle medlemmers bruk av Bedriftskontoen.

Administratoren skal ha eksklusiv kontroll over styringen av alle medlemskontoene og sikre at all bruk av Tjenesten skjer i henhold til denne avtalen og øvrige instrukser fra Jotta. Det er administrators eneansvar å sørge for at lagringskapasiteten for medlemmene økes eller reduseres etter behov. Administrator er videre ansvarlig for å legge til eller fjerne enkeltkontoer etter behov.

Det kan ikke opptjenes Bonuslagring for Bedriftskontoer.

Administratoren har ikke tilgang til data lagret på medlemmers konti hvis den ikke er delt med administratoren. Administratoren har tilgang til å lese aktivitet på Medlemmers konti, og kan dermed lese fil- og mappenavn med opplastede filer og andre konto-aktivitet detaljer.

Medlemmene har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre medlemmer har delt filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

Abonnementet fornyes automatisk månedlig eller årlig, avhengig av Administratorens valg.

En administrator kan når som helst oppgradere (legge til lagringsplass eller antall konti) eller nedgradere (fjerne lagringsplass eller redusere antall konti) kontoen, eller endre abonnementsperioden. Slike endringer vil gjelde fra utløpet av den løpende abonnementsperioden. Administrator kan når som helst si opp en Bedriftskonto. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes umiddelbart.

14. Krav for å bruke Tjenesten

For å bruke Tjenesten, må du ha en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang. Hvis du bruker Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre økte kostnader fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for å betale alle data-kostnader og for alt utstyr og andre tredjeparts-tjenester du bruker for å få tilgang til Tjenesten.

Brukeren er ansvarlig for å huske sitt passord og behandle dette konfidensielt. Brukeren er eneansvarlig for enhver aktivitet som skjer under hans/hennes brukernavn. Dersom brukeren mister passordet for brukerens konto, kan brukeren ikke kunne få tilgang til hans/hennes data. Brukerens brukernavn og passord er personlig, og kan ikke deles med en tredjepart. Hvis brukeren blir oppmerksom på misbruk av sin konto, må de varsle Jotta umiddelbart.

15. Rettferdig og akseptabel bruk

All bruk av Jottas produkter og tjenester skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne avtalen, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Jotta kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig.

Brukere med Individuelle kontoer kan bruke Tjenesten til normal individuell bruk. Jotta begrenser ikke båndbredde eller lagringsplass på ubegrensede abonnement, men vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av Tjenesten. Dersom en Brukers totale lagrings- og nettverksforbruk er vesentlig større enn normalforbruket til en gjennomsnittlig bruker av Jotta, og/eller indikerer at Tjenesten brukes til noe annet enn individuell bruk, vil dette i noen tilfeller kunne vurderes som misbruk av tjenesten.

I tilfeller som nevnt ovenfor, forbeholder vi oss retten til å tilby et alternativt Jotta-abonnement, eller i visse tilfeller slette Brukerens konto og/eller brukerdata. Brukeren vil bli kontaktet av oss med forslag om endring eller varsel av tiltak i slike tilfeller.

Brukere kan ikke videreselge kontoer eller noen av kontoens tjenester. Du kan ikke dele ditt passord med en tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte. Det er brudd på denne Avtalen å benytte Jottas tjenester og/eller produkter til ulovlig virksomhet. Du kan ikke lagre og/eller distribuere data på Tjenesten som bryter norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer barnepornografi, piratkopiert materiale og/eller annet ulovlig innhold.

Jotta reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoer dersom vi anser at brukeren bryter denne avtalen.

Lagring og/eller distribusjon av data som bryter norsk lov vil kunne bli rapportert til myndighetene.

16. Ansvar og garantier

Jotta er under ingen omstendighet ansvarlig for skade, kostnad eller tap knytte til bruk av Tjenesten. Dette gjelder også tap av data som er lagret i Tjenesten og konsekvenser av tap av data. Jotta er uten ansvar selv om Jotta er blitt gjort oppmerksom på faren for tap.

Jottas samlede ansvar for en hver form for skade, kostnad eller tap knyttet til Tjenesten og disse lisensvilkårene er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende betalt vederlag for den aktuelle konto de siste 12 måneder før kravet oppsto.

Jotta har uansett ikke ansvar for indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art.

17. Markedsføring og kommunikasjon i elektroniske kanaler

Jotta vil sende brukeren relevant og tilpasset informasjon om nyheter, produkter og tjenester fra selskapet i kanaler som e-post og SMS, og når brukeren er innlogget i tjenesten på web eller i app. Brukeren kan når som helst reservere seg mot denne typen markedsføring.

Vanlig kundekommunikasjon som informasjon om tjenesten og kundeforholdet, endringer, oppdateringer o.l. regnes ikke som markedsføring, og Jotta vil sende denne typen informasjon til brukeren uavhengig av om brukeren har reservert seg mot elektronisk markedsføring.

18. Endringer i Tjenesten og brukervilkår

Jotta forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i avtalen med 30 (tretti) dagers varsel. Jotta forbeholder seg også retten til å avbryte, endre eller avslutte Tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via e-post minst 30 (tretti) dager forut for slik endring eller avslutning av Tjenesten. Jotta forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement. Endringene trer i kraft 30 (tretti) dager etter at varselmelding er sendt. Alle meldinger om endringer nevnt ovenfor blir sendt til brukeren via e-post.

19. Rett til å avbestille

Brukeren har en i periode på 14 (fjorten) dager etter kjøp av Tjenesten rett til å avbestille Tjenesten uten noen videre forpliktelser for brukeren. Retten til å kansellere er bare tilgjengelig for Individuelle kontoer.

20. Diverse

Jotta forbeholder seg retten til å overdra denne avtalen til en tredjepart. Jotta vil gi brukerne melding om slik endring. Brukeren vil bli varslet 3 (tre) dager på forhånd via e-post.

21. Lovvalg og tvisteløsning

Denne avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

22. Kundeservice

For spørsmål om Tjenesten, ta kontakt med kundeservice via e-post på support@jottacloud.com. Jotta vil forsøke å besvare alle henvendelser innen en rimelig tidsramme.

23. Kontaktinformasjon

E-post: support@jottacloud.com

Addresse:

Jotta AS Øvre Slottsgate 5

0157 Oslo

Norge

Tlf: +47 21 04 29 00

Lenker

Personvern Personverngaranti Åpenhet