Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Ny energimerking

Energimerkeordningen er utviklet for å gi forbrukere informasjon om energiforbruket til husholdningsprodukter. Ettersom produktene er forbedret med energisparende teknologi, får mange hvitevarer energimerke fra toppen av skalaen, fra A til A +++. Dagens energimerking begrenser dermed utviklingen av energisparende teknologi. Derfor innføres det nå en ny energimerking, med en ny skala med større avstand mellom energiklassene slik at det blir enklere for forbrukere å sammenligne produkter.

Hva er nytt?

Den nye energimerkingen har en skala fra A-G og er uten plusstegn. Dagens skala med A+++/A+ er ikke lenger gjeldende.

Andre endringer:

• Produktets energiforbruk er plassert midt på etiketten
• QR-kode som lenker til en database hvor du får tilgang til produktets spesifikasjoner
• Støynivåvurdering fra A-D for alle produkter
• Nye piktogram. Enkelte forblir de samme, mens andre er nye eller reviderte for å gjenspeile nye test- og målemetoder.

Et gammelt energimerke ved siden av det nye energimerket med en grønn pil i midten

Hvordan blir produktene mer miljøvennlige av endringen?

Oppdateringen av energimerket flytter de beste produkterne ned slik at de havner mer midt på skalaen, slik at det vil være rom for forbedringer lengst oppe på skalaen.

Dette vil føre til store forbedringer sammenlignet med nåværende merking hvor dagens produkter har "nådd toppen" og insentivet for videre utvikling blir mindre. Kravet for de ulike nivåene blir strengere, så større forbedringer kommer til å kreves for at produktene skal avansere et nivå opp på skalaen A-G.

Les mer om den nye energimerkingen

Hvilke produkter gjelder den nye energimerkingen for?

Den nye energimerkingen kommer til å gjelde for kjøleskap, fryser, kombiskap, vaskemaskiner, vaskemaskiner med tørketrommel, oppvaskmaskiner og vinskap.

Foruten hvitevarer kommer den i tillegg til å gjelde for TV-apparater, PC-skjermer og digitale informasjonsskjermer.

Doble energimerker

Fra 1. mars 2021 gjelder en ny energimerking for kjøleskap, kombiskap, frysere, vinskap, vaskemaskiner, kombinerte vask/tørk maskiner, oppvaskmaskiner og TV. Frem til den nye energimerkingen begynner, så gjelder det gamle energimerket. Du kan derfor få to ulike energimerker med til produktet, ettersom leverandørene nå sender med doble energimerker

Oppvaskmaskin

Det nye energimerket for oppvaskmaskiner viser energiforbruket per 100 vaskesykluser.

Energimerket for oppvaskmaskiner viser antallet kuverter, vannforbruk per vannsyklus, lengden på vaskesyklus og støynivå. Støynivået vurderes på en skala fra A til D.

Det nye energimerket for oppvaskmaskiner

Vaskemaskin 

For vaskemaskiner og vaskemaskiner med tørketrommel viser det nye energimerket energiforbruk per 100 vaskesykluser (og/eller tørkesykluser) og en energiklassifisering fra A til G. Energimerket viser i tillegg maks. tørkemengde i kilo, vannforbruk per syklus, lengde på en syklus og støynivå. Støynivået vurderes deretter på en skala fra A til D. Tørkeeffektiviteten vurderes fra A til G. OBS. Nytt energimerke for tørketromler kommer 2022.


Nytt energimerke for vaskemaskin og vaskemaskin med tørketrommel

Vaskemaskin med tørketrommel

Energiforbruk er spesifisert som vektet forbruk per 100 sykluser. Nominell kapasitet for "vask og tørkesyklus" og for vaskesyklus. Vektet vannforbruk "vask og tørkesyklus" og for vaskesyklus. Støyutslipp for tørketrommel inkludert støyemisjonsklasse Varighet for "vask og tørr syklus" og for vaskesyklus.
Det nye energimerket for kombimaskiner

Kjøleskap, fryser og kombiskap

Det nye energimerket for kjøleskap, fryser  og kombiskap viser årlig energiforbruk og en energivurdering fra A til G. Energimerket viser også kapasiteten for kjøleskap og fryser i liter. Støynivået for disse produktene vises både i desibel og på en skala fra A til D.

Nytt energimerke for kjøleskap, fryser og vinskap

Kjøleskap, fryser og kombiskap

Det nye energimerket for kjøleskap, fryser  og kombiskap viser årlig energiforbruk og en energivurdering fra A til G. Energimerket viser også kapasiteten for kjøleskap og fryser i liter. Støynivået for disse produktene vises både i desibel og på en skala fra A til D.

Nytt energimerke for kjøleskap, fryser og vinskap

Vinskap

Som med de andre energimerkene, endres også energieffektivitetsklassen til vinskap. I tillegg er en QR-kode og støyemisjonsklassene gitt her. Som før vises det årlige energiforbruket og antall standard vinflasker som skal lagres.

Det nye energimerket for vinskap v

Elektroniske skjermer

For elektroniske skjermer vises energiforbruk per 1000 timer og energieffektivitet på en skala fra A til G. Energimerket viser til og med informasjon om diagonal størrelse og skjermoppløsning slik at det blir enklere for kunden å sammenligne ulike produkter. OBS. Den nye energimerkingen kommer også til å vise energieffektivitet for skjermer med HDR-modus aktivert ettersom de bruker opptil dobbelt så mye strøm sammenlignet med andre innstillinger.


Nytt energimerke for elektroniske skjermer