Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter
Tekst: Vi resirkulerer

Slik gjenvinner du elektronisk avfall

Når dine elektroniske produkter har nådd slutten, er det viktig at du kvitter deg med dem på riktig måte. Ved å resirkulere den gamle vaskemaskinen, den utslitte mixmasteren eller den gode gamle CD-spilleren på riktig måte, bidrar du til en bærekraftig fremtid.

De aller fleste vet at vi må fortsette å finne flere bærekraftige løsninger når det gjelder forbruket vårt, og vi må sørge for at vi bruker ressursene våre så smart som mulig. Kunder av Elkjøp Nordic har god kunnskap om dette, og de er generelt flinke til å velge bærekraftige elektroniske produkter, samt å resirkulere de gamle produktene. Fredrik Tønnesen, administrerende direktør for Elkjøp Norge er tydelig på å ha store mål når det gjelder mengden av resirkulerte elektroniske produkter som selskapet mottar.

- Selv om tallene er gode i dag, er det viktig at vi øker mengden av gammel elektronikk som blir levert til våre returstasjoner. Ved å forsikre oss om at våre kunder vet hvor og hvordan de kan resirkulere sitt elektroniske avfall, kan vi hjelpe våre miljøbevisste kunder til å bidra mer. Viktigheten av å resirkulere elektronikkavfall kan ikke bli påpekt for mange ganger, sier han.

Hva er elektronisk avfall?

Hva er elektronisk avfall?

Elektrisk og elektronisk avfall er produkter som går på strøm eller batteri, og som skal kastes. De aller fleste vet at den gamle vaskemaskinen eller kjøleskapet regnes som nettopp dette. El-avfall bør alltid bli resirkulert via en elektronikkforhandler eller kommunalt mottak som vet hvordan de skal håndtere apparatene.

Hårføneren din, den utdaterte spillkonsollen eller den gamle mobilen din regnes også som elektronikkavfall som bør leveres til gjenvinning. Med andre ord bør alt av hvitevarer og brunevarer leveres til profesjonelle gjenvinningsstasjoner.

 Hvorfor bør du gjenvinne elektroniske produkter?

Hvorfor bør du gjenvinne elektroniske produkter?

Elektroniske produkter inneholder materialer som kan være både farlig og giftig, noe som gjør det svært viktig at de leveres til gjenvinning når de ikke fungerer lenger. Materialer som kvikksølv, bly, krom, beryllium, arsenikk og kadmium kan være svært farlig hvis det ikke blir håndtert på riktig måte. I tillegg kan det være svært farlig dersom kjemikalier lekkes ut i både jord og vann.
Det er derimot ikke bare farlige materialer å finne i elektroniske produkter. Det finnes også mange verdifulle og dyrebare materialer, og det er viktig at disse blir resirkulert slik at det kan brukes på nytt. Jorden har en begrenset mengde av disse ulike materialene, og ettersom kilden er ikke alltid fornybar er det viktig at stoffene blir gjenbrukt. Resirkulering av elektronikkavfall er altså viktig av flere grunner enn bare det å verne miljøet for farlig og giftig materiale, sier Tønnesen.

Hva slags avfall godtar Elkjøp?

Hva slags avfall godtar Elkjøp?

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er ansvarlig for å informere kundene sine om at de tar imot gamle EE-produkter for gjenvinning. Dette betyr at du kan levere din gamle vaskemaskin til hvilken som helst Elkjøp-butikk, selv om du ikke skal kjøpe en ny. Alle Elkjøp-varehus har returstasjoner med tilpassede containere, bur, bokser og låser, hvor du kan returnere dine gamle produkter - fra vaskemaskiner til batterier, i butikkens åpningstid.
Både større og mindre hvitevarer og brunevarer kan leveres.

– I Norden mottar og resirkulerer Elkjøp 27,000 tonn med elektronikkavfall hvert år, noe som er en nordisk rekord. Dette inkluderer avfall som blir levert til returstasjoner og avfall som samles opp fra kommunale miljøstasjoner, sier Fredrik.

Han vil derimot se mer brunevarer blant resirkulert elektronikk.

– Vi tror at mange av kundenes mindre elektroniske produkter ender opp i skuffer med annet skrot. Det bedre for alle at disse produktene blir resirkulert, slik at de ikke tar opp unødvendig plass i kundenes hjem, sier han.

 Hvordan håndterer vi elektronikkavfall?

Hvordan håndterer vi elektronikkavfall?

Når du leverer din gamle vaskemaskin til en av Elkjøps returstasjoner, blir den hentet og ført videre til en resirkuleringsfabrikk hvor den blir plassert i en fragmenteringsmaskin og knust i biter. En vaskemaskin inneholder jern, aluminium, kobber, glass og sement, som må sorteres. Aluminiumet blir sent videre for å bli smeltet om til nye aluminiumbarrer. Dette blir igjen brukt i produksjon av for eksempel biler og husholdningsapparater.

– Et av de største problemene med gjenvinning av elektronikkavfall har vært at avfallet blir fraktet ut av landet, og blir aldri sett igjen. Dette gjør at kundene ikke får noen form for bekreftelse på at avfallet har blitt tatt hånd om på riktig måte. Hos Elkjøp håndterer vi alt elektronikkavfall lokalt, og vi er helt åpne om hvordan avfallet ble resirkulert, sier Tønnesen.

Les mer om: