Hopp over navigasjonen

Varslingsrutiner hos Elkjøp (whistleblowing)

Denne siden dreier seg om varsling (whistleblowing) fra blant annet eksterne konsulenter, leverandører, tidligere ansatte og potensielle arbeidstakere i Elkjøp Norge. Dersom du ønsker å inngi en kundeklage el. kan du henvende deg til vår kundeservice: https://www.elkjop.no/kundeservice.

EU vedtok i 2019 direktiv om vern av varslere (varslingsdirektivet). Direktivet stiller blant annet skjerpede krav til arbeidsgiveres saksbehandling av varslingssaker, samt utvider personkretsen som kan varsle om lovbrudd i en virksomhet. Dersom du varsler om et potensielt lovbrudd, er du beskyttet av varslingsdirektivet og relevant nasjonal lovgivning.

I Elkjøp skal vi operere med ærlighet, integritet og alltid i henhold til gjeldende lovgivning, og vi forventer at alle i Elkjøp opprettholder våre standarder. Vi har etablert en kultur for åpenhet og ansvar, som vi håper bidrar til å forhindre feil og som sørger for at eventuelle feil blir håndtert korrekt. I store virksomheter er det imidlertid alltid en risiko for at noe kan gå galt eller at det skjer brudd på interne rutiner og regler. I så fall ønsker vi å få vite om det.

Varslingsrutiner i organisasjonen

Dersom du mistenker eller har opplevd lovbrudd fra Elkjøps side, kan du henvende deg til vår eksterne varslingskanal: Elkjøp Norge konfidensiell hotline 800 62 294.

Nåværende ansatte skal anvende vår interne varslingskanal i henhold til gitte rutiner.

For ytterligere informasjon om EUs varslingsdirektiv, se Direktiv om vern av varslere - regjeringen.no.

Sist oppdatert 27.05.2022