Hopp over navigasjonen
Elkjøps arbeid med bærekraft_1348x506

Elkjøps arbeid med bærekraft

Klima, miljø og bærekraft i Elkjøp​

Bærekraft er en sentral del av vår totale forretningsstrategi for årene som kommer. Alt vi selger kommer med et betydelig miljøavtrykk og elektronisk avfall er en av verdens raskest voksende avfallsstrømmer. Som markedsleder har vi derfor et stort ansvar for å bidra til en mer bærekraftig fremtid innenfor vår bransje, og i norsk næringsliv generelt. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft – om hvilke tiltak vi allerede har gjort for å begrense avtrykket vårt, og om hvilke planer vi har for fremtiden. Vi anerkjenner at vi er en del av problemet, men vi skal også være en del av løsningen! 

Linda Frid Andresen 720x400

"Norge er langt fremme i digitaliseringen, og det skal vi være stolte av. Samtidig skal vi være bevisste på at det følger noen utfordringer med. Løpende innovasjon gjør at mange produkter blir byttet ut lenge før levetiden er ute, og den raske utviklingen hindrer enkelte grupper fra å delta fult ut i samfunnet fordi de mangler digitale verktøy eller kompetanse. Dette er utfordringer vi i Elkjøp skal bidra til å belyse og bekjempe.

Elkjøp har en ambisiøs strategi, med klare føringer når det kommer til bærekraft. Vi skal gjøre det enkelt å ta informerte valg når du trenger noe nytt og fremme produkter med minst mulig energibehov. Vi skal kutte utslipp fra egen drift og transport, og vi skal utfordre leverandørene våre til å forlenge levetiden på varene de lager. Samtidig skal så mye som mulig av det som ikke kan gjenbrukes eller repareres, resirkuleres."

Linda Frid Andresen, Adm. direktør

Reperasjon-av-mobil

Elkjøp er stolt bransjevinner i Sustainable Brand Index 2024!

Dette betyr at norske forbrukere anser Elkjøp som den mest bærekraftige merkevaren innenfor elektronikkbransjen. Vi takker kundene for tilliten og innsatsen fra alle våre ansatte som møter og hjelper kundene hver dag.

Handelen spiller en sentral rolle i overgangen til en sirkulær økonomi. Som bindeledd mellom myndigheter, produsenter og forbrukere jobber Elkjøp for å gjøre bærekraftige valg enklere for kundene. Målet er at 10% av den nordiske omsetningen skal komme fra bruktsalg, innbytte- og reparasjonstjenester i løpet av de neste fem årene.

Noen av Elkjøps tiltak inkluderer lanseringen av Nystart, et konsept for salg av brukte mobiler, innsamling av 16 000 tonn el-avfall årlig, samarbeid med Norsk Ombruk for å redde hvitevarer og Nordens største reparasjonstjeneste for elektronikk, som i 2023 tok imot ca. 550 000 produkter for reparasjon.