Hopp over navigasjonen

Vilkår og betingelser for våre bedriftskunder

På denne siden finner du vilkår og betingelser for næringskjøp gjort av deg som bedriftskunde. Hvis du handler som privatkunde, vennligst besøk vår side for Vilkår og betingelser for privatkunder

1.     Generelt

1.1     Disse vilkårene (“Salgsbetingelsene” eller “Avtalen”) gjelder for alle næringskjøp (“B2B”) gjort av en næringsdrivende («Kunden») når Kunden handler i Elkjøps fysiske butikker eller på www.elkjop.no/bedrift. Salgsbetingelsene gjelder også i de tilfellene Kunden har kjøpt en pakkeløsning for møterom og andre tilsvarende kontorplassløsninger. For ytterligere informasjon om våre pakkeløsninger, se her

1.2     Når Kunden handler i Elkjøps fysiske butikker er selger Elkjøp Norge AS («Elkjøp Norge») dersom Kunden handler i en av våre egeneide butikker eller med faktura (også der kjøpet skjer i en franchisebutikk), eller en av våre franchisetakere som driver den aktuelle butikken. Kontaktinformasjon for Elkjøp Norge finner du i punkt 15 nedenfor. Når Kunden handler i Elkjøps nettbutikk, er selger Elkjøp Norge eller en av våre partnere som nevnt i punkt 1.3 nedenfor. Når vi bruker betegnelsen «Selger» eller «Elkjøp» i denne Avtalen, skal dette forstås som den aktuelle selger avhengig av hvilken plattform Kunden handler i/på, enten Elkjøp Norge, den relevante franchisetaker eller en Partner.  

1.3     Som en del av nettstedet driver Elkjøp Marketplace, som er en handelsplattform der Kunden kan kjøpe varer direkte fra en tredjepart. Se punkt 3.2 nedenfor for reguleringer av kjøp på Marketplace. 

1.4     Ved å kjøpe varer og tjenester fra Elkjøp anerkjenner og bekrefter Kunden at kjøpet utføres av Kunden som forretningsvirksomhet til næringsformål. Som bedriftskunde vil kjøpene Kunden gjør fra Elkjøp, ikke være dekket av lovbestemt beskyttelse som er tilgjengelig for forbrukere. Kjøpsloven fravikes i sin helhet, med mindre annet følger spesifikt av disse Salgsbetingelsene. 

1.5     Elkjøp driver kun forretning under disse Salgsbetingelsene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Kunden og Elkjøp. Vilkår som inngår i Kundens individuelle kjøpsordre, avvises uttrykkelig. Elkjøp er ikke forpliktet til å godkjenne noen bestilling som Kunden utfører eller å tilby kreditt til Kunden. 

1.6     Varer og tjenester avhenger av tilgjengelighet, og kan avvike fra det som annonseres. Elkjøp er ikke ansvarlige for å sikre at varene kan brukes for formålet Kunden kjøper det inn for. Kunden godkjenner at Elkjøp ikke vil holdes ansvarlige for råd som Elkjøp eller Elkjøps representanter, inkludert butikkmedarbeidere, skulle gi i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester.

1.7     Salg til Svalbard (gjelder kun for kjøp gjort i Elkjøps nettbutikk). Vi gjør oppmerksom på at vi ikke leverer varer og tjenester til Svalbard uten moms. For bestilling av produkter og levering til Svalbard fakturerer Elkjøp Kunden med moms. Som bedriftskunde kan du få refundert moms ved å sende e-post til nordicvat@elkjop.no og oppgi ordrenummer/fakturanummer. Dette forutsetter at varen har blitt levert direkte til en adresse på Svalbard. Elkjøp selger ikke installasjonstjenester på Svalbard.

1.8     Elkjøp tillater ikke videresalg for kommersielle formål. Dersom Selger mistenker at formålet med kjøpet er videresalg for kommersielle formål, kan Selger avvise ordren/kjøpet. Kunden skal holde Selger skadesløs for ethvert tap eller skade som følge av at Kunden urettmessig videreselger våre produkter for kommersielle formål. 

1.9     Ved kjøp av digitale, nedlastbare produkter. som programvare, regner Elkjøp produktet som levert når Kunden trykker "Se detaljer" på sin bedriftskonto. Dette er det samme som å bryte forseglingen på et fysisk produkt.
 

2.     Bedriftskonto

2.1     Bedriftskonto er en egen tjeneste levert av Elkjøp. Bedriftskonto er laget for å gi bedrifter tilgang til tjenester som tilpasser, forenkler og forbedrer kjøpsprosessen. 

Tjenestene inkluderer: 
•    Egen adressebok og komplett ordrehistorikk for bedriften med muligheten for fakturabetaling. 
•    Flere ulike typer roller som muliggjør det å personalisere brukeres rettigheter innad i bedriften. 
•    Admin-kontoer kan for eksempel lage lister med favorittprodukter, som kan deles med resten av bedriften. 
•    Kunden og Kundens ansatte med registrert bedriftskonto vil også få skreddersydde tilbud tilpasset Kundens bedrift.  

2.2     Når Kundens ansatt registrerer en bedriftskonto hos Elkjøp er Elkjøp nødt til å benytte seg av enkelte data og informasjon, inkludert personopplysninger som er knyttet til kontoen, bedriften og brukeradferd. Dette er nødvendig for at Elkjøp skal kunne gi Kunden og Kundens ansatte de tjenestene Bedriftskonto innebærer, herunder skreddersydde tilbud og priser til Kundens bedrift. Hvis Kundens ansatte også har en privatkonto hos Elkjøp, vil Elkjøp sammenstille informasjonen Elkjøp har om den ansatte, på tvers av kontoene for å forbedre den ansattes kundeopplevelse, både som bedriftskunde og som privatkunde.

2.3     For mer informasjon om hvordan Elkjøp ivaretar Kundens ansattes personvern, se Elkjøps personvernerklæring for bedrift.  
 

3.     Kjøp og bestilling av produkter 

3.1     Kundens bestilling 

3.1.1     Innsendingen av en bestilling ikke er en juridisk bindende avtale. En bindende avtale er kun inngått mellom Kunden og Selger når Kunden har mottatt ordrebekreftelse fra Selger. Kunden må lese nøye gjennom ordrebekreftelsen når den mottas, og kontrollere at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom Selger ikke aksepterer Kundens bestilling kommer Kunden til å bli notifisert på e-post.  

3.1.2     Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Selger, som Kunden kan akseptere eller avvise. Dersom Kunden har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at Kunden får produktene i separate forsendelser.  

3.1.3     Elkjøp forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil Kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Elkjøp kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere Elkjøps nye tilbud med de endringer som angis i forhold til Kundens bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.   

3.2     Marketplace 

3.2.1     Elkjøp har inngått partnerskap med en rekke tredjeparter for å tilby Elkjøps kunder et større utvalg av varer på ett sted, og generelt en bedre shoppingopplevelse. Vi kaller dette Marketplace. Med Marketplace kan Kunden kjøpe varer direkte fra tredjeparten. 

3.2.2     Når Kunde handler fra en Partner inngås det en kjøpsavtale direkte med Partneren. Kjøpet reguleres således både av denne Avtalen, siden kjøpet gjøres på Elkjøps nettside, samt av Partnerens egne salgsvilkår. Hvis Kunden kjøper varer på Marketplace fra flere Partnere, vil Kunden inngå separate kjøpsavtaler med hver enkelt Partner. Om Partner ikke aksepterer Kundens bestilling vil Kunden bli notifisert på e-post direkte fra Partner.

3.2.3     Når Kunden handler fra en Partner vil det tydelig fremkomme av produktsiden på nettstedet, i handlekurven og på ordrebekreftelsen at selgeren av produktet er et annet selskap enn Elkjøp. Elkjøp er ikke en del av avtaleforholdet mellom Kunden og Partneren. Partneren er ansvarlig for oppfyllelse av salgsavtalen Kunde og Partneren har inngått. Ved behov vil Elkjøp bistå Kunden og Partneren for å løse eventuelle tvister ol. Kunden må derfor alltid kontakte den Partneren direkte (og ikke Elkjøp), dersom Kunden har spørsmål om bestillingen, levering eller ønsker å returnere varen.

3.2.4     Mer informasjon om Marketplace og forholdet til Partneren, kan du finne her. Kontaktdetaljer til Partneren finner du ved å følge linken for hver Partner som fremkommer i forbindelse med varen i nettbutikken. 

3.3     Abonnement 

3.3.1     Dersom du har kjøpt et abonnement eller en vare inkl. abonnement, godtar du både leverandørens abonnementsbetingelser og denne Avtalen.
 

4.     Særlig om Elkjøps pakkeløsninger 

4.1     Kjøp av pakkeløsning 

4.1.1     Elkjøp tilbyr flere pakkeløsninger for møterom og kontorplass til våre bedriftskunder. For info om pakkeløsningene se her.

4.1.2    Dersom Kunden endrer produktene eller tjenestene som inngår i en pakkeløsning, kan Elkjøp ikke garantere at produktene leveres samlet. Endrer Kunden produktene i en pakkeløsning og legger til produkter som ikke er omfattet av installasjonstjenestene som inngår i pakkeløsningen, forbeholder Elkjøp seg retten til å kansellere den delen av pakkeløsningen som ikke kan leveres som følge av endringen i pakkeløsningen.

4.1.3     Ved levering må Kunde kontrollere vareleveransen mot bestilling/vareliste og påse at det ikke forekommer mangler, feillevering eller transportskader. Kunde må uten ugrunnet opphold melde ifra til Elkjøp dersom den oppdager feil eller mangler i leveransen. 

4.1.4    Vedrørende Elkjøps HelpDesk-tjeneste, se punkt 8.4 nedenfor.  

4.2     Montering av pakkeløsning 

4.2.1     Dersom Kunden har bestilt en pakkeløsning inkludert montering, leveres monteringen av Elkjøps underleverandør Onitio. Montering dekker produktene i pakken Kunden har kjøpt. Montering inkluderer ikke konfigurering av programmer. Hvis Kunden ønsker montering av produkter utenom den kjøpte pakken, må dette avtales med Onitio særskilt. Slik tilleggsmontering vil faktureres separat. 

4.2.2     Det er en forutsetning for montering at: 
•    Strømuttak (230V) er maksimalt to meter unna skjerm. 
•    Nettverksuttak (hvis relevant) er maksimalt to meter unna skjerm. 
•    Type vegg må være beskrevet mht. festemateriell for utstyr som skal henges opp (gips, tre eller mur) 
•    Skjermen kan monteres maksimalt 2 meter fra gulvet. 
•    Gammelt møteromsutstyr må være tatt ned/fjernet. 

Kunden er ansvarlig for å sørge for at ovennevnte forutsetninger er på plass før montering starter, og Elkjøp og/eller Onitio kan ikke holdes ansvarlig dersom montering ikke kan utføres som planlagt fordi en eller flere av forutsetningene ikke er oppfylt. 

Dersom gammelt utstyr ikke er fjernet, risikerer Kunden at montering ikke kan finne sted og at ny montering må avtales på Kundens regning og risiko. Elkjøp og/eller Onitio vil ikke stå til ansvar for potensielle skader som oppstår på gammelt utstyr som ikke er fjernet før montering.  

4.2.3     Kunden må bekrefte at varene er mottatt før montering kan påbegynnes. Onitio vil ta kontakt med Kunden direkte for å avtale tidspunkt for montering. Onitio vil videre kontakte Kunden før utkjøring dagen monteringen finner sted. Dersom Onitio ikke får kontakt med Kunden vil de ikke kjøre ut for montering og ny montering må avtales på Kundens regning og risiko. 

4.2.4     Kunden kan kansellere eller endre tidspunktet for montering uten ekstra kostnad, forutsatt at dette skjer minst fem (5) virkedager før den planlagte utførelsesdatoen. Hvis du avbestiller senere enn dette, kan det påløpe en avgift for avbrutt installasjon. Kansellering av montering medfører ikke at Kundens betalingsplikt bortfaller. 

4.2.5     Ansvarlig representant for Kunden må være tilstede ved oppstart av montering, for å gå igjennom møterommet med montør, samt ved siste monteringsdag. Dette er viktig for å unngå eventuelle misforståelser rundt monteringen. Dersom ingen er tilstede ved oppstart kan Onitio på Kundens regning og risiko velge å utsette monteringen til et senere tidspunkt. Ved siste monteringsdag skal Kundens representant gå gjennom møterommet  eller kontorplassen, og godkjenne monteringen skriftlig. 


5.     Priser og betaling

5.1     Prisene som er annonsert og på andre måter fastsatt av Elkjøp, er ikke inkludert merverdiavgift (“MVA”). På det tidspunktet hvor Kunden utfører bestillingen, kan prisen på varene og tjenestene ha endret seg. Kunden må kontrollere prisen på alle artiklene før Kunden sender inn bestillingen.

5.2     Elkjøp aksepterer betaling via bankoverføring samt de fleste typer kreditt- eller debetkort. Elkjøp belaster kreditt- og debetkort på bestillingstidspunktet. Hvis Kunden i kjøpsprosessen velger å lagre kortnummer for fremtidige kjøp, vil betalingsdetaljer lagres kryptert og sikkert hos Elkjøps betalingsformidler og kunne brukes til å gjennomføre fremtidige transaksjoner. Elkjøp aksepterer kontanter på utvalgte salgssteder i Elkjøps fysiske butikker.

For abonnementskjøp der en avtalt sum skal trekkes for eksempel månedlig, vil Kundens betalingsdetaljer lagres kryptert og sikkert hos vår betalingsformidler og kunne brukes av Elkjøps leverandør til å gjennomføre transaksjonen. Samtykke til dette innhentes også fra Kunden i kjøpsprosessen.

5.3     Dersom Kunden ønsker å søke om kreditt, vil Elkjøp dele Kundens kreditthistorie med relevante kredittopplysningsbyråer. Elkjøp forbeholder oss videre retten til å foreta en kredittsjekk ved hjelp av et relevant kredittopplysningsbyrå, samt å validere enhver innehaver av kredittkortkonto eller opplysninger om leveringsadresse. 

5.4     Varer eller tjenester som kjøpes på kreditt, må betales innen 14 dager etter fakturadato med mindre det uttrykkelig er avtalt andre betalingsbetingelser. Elkjøp kan på ethvert tidspunkt og på hvilket som helst grunnlag trekke tilbake muligheten til å betale på kreditt.

5.5     Hvis Kunden ikke betaler en faktura innen betalingsfristen, forbeholder Elkjøp seg retten, i tillegg til enhver annen mulig rettighet eller løsning, til å kreve alle utestående fakturaer betalt umiddelbart.

5.6     Elkjøp beholder eierskapet av de kjøpte varene helt til Kunden både har betalt for varene i sin helhet. Elkjøp har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet (salgspant). Dette danner et individuelt grunnlag for tvangsfullbyrdelse av gjeld, hvilket gir Elkjøp rett til å begjære en avgjørelse fra relevante myndigheter samt tilbakelevering av løsøre.

5.7     Helt til Kunden overtar eierskap til varene, er Kunden forpliktet til å: (i) oppbevare varene adskilt slik at de tydelig kan identifiseres som Elkjøps eiendom; (ii) ikke fjerne noen markeringer som forbinder produktet med et varemerke; (iii) holde varene fullstendig forsikret, for sin fulle erstatningsverdi, mot ethvert tap; (iv) ikke selge, overføre, belaste, pantsette eller innvilge noen form for panterett for varene. Dette gjelder for alle varer Elkjøp selger til Kunden og for ethvert beløp Kunden skylder Elkjøp i forbindelse med en levering til Kunden. 

5.8     I henhold til gjeldende lov om renter på forsinket betaling og rettslig inkasso, kan Elkjøp utøve sin lovbestemte rett til å kreve renter og erstatningsgebyr på alle forfalte fakturaer.
 

6.     Levering

6.1     Elkjøp krever en leveringsavgift på alle leveringer. Bestillinger som mottas før kl. 12:00 på virkedager, blir vanligvis behandlet samme dag. Bestillinger som gjøres i helger eller på offentlige helligdager, blir vanligvis behandlet påfølgende virkedag. Varer på lager blir vanligvis levert innen tre virkedager etter behandling. Det vil forekomme regionale variasjoner med hensyn til antall leveringsdager, noen store varer, som krever spesiell transport kan også ha avvik på antall leveringsdager. Vanlig leveringssted er på egnet sted i resepsjon eller bedriftsområde i første etasje. Kunden må informere Elkjøp på forhånd dersom Kunden har særskilte krav til levering. Dette vil medføre en tilleggsavgift.

6.2     Elkjøp gjør sitt beste for å levere innen det tidspunktet som avtales med Kunden, men Elkjøp er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser. Elkjøp vil gjøre det som rimelig kan forventes for å varsle Kunden om eventuelle leveringsforsinkelser og å bekrefte et nytt leveringstidspunkt. 

6.3     Dersom varene ikke leveres, eller dersom leveransen er ufullstendig eller skadet, må Kunden innlevere en klage til Elkjøps kundesenter (se kontaktinformasjon under avsnitt 18 nedenfor) innen 14 dager etter mottak eller forventet levering.

6.4     Risikoen vil overføres til Kunden ved levering EXW Incoterms 2020. Etter levering er Kunden ansvarlige for å beskytte og forsikre varene for tap, skade eller ødeleggelse. Dersom Kunden ikke er klar for å motta eller hente varene på det avtalte sted og til avtalt tidspunkt, er Elkjøp berettiget til å oppbevare varene for Kundens regning og risiko, inntil levering kan skje. Utgifter til forgjeves levering og ny levering kan avkreves Kunden. 

6.5     Elkjøp kan ikke holdes ansvarlig overfor Kunden i tilfeller hvor vår oppfyllelse av Avtalen forsinkes eller forhindres på grunn av handlinger eller utelatelser som skyldes Kunden eller Kundens ansatte, leverandører eller underleverandører.
 

7.         Kansellering, retur og feil

Kansellering av ordre 

7.1         Det er ikke mulig å kansellere en innsendt ordre etter at varene er blitt sendt, med mindre dette godkjennes skriftlig av Elkjøps autoriserte representant.

7.2         Elkjøp forbeholder seg retten til å kansellere eller avvise bestillinger av varer og tjenester, helt eller delvis, frem til levering finner sted, dersom produktet er for eksempel er utsolgt, prisen oppgitt på nettsiden eller i butikk ikke er korrekt eller markedsføringen av produktet eller tjenesten på andre måter inneholder uriktig informasjon som nødvendiggjør kansellering av lagt ordre. Dersom bestillingen kanselleres eller avvises som følge av feil på Elkjøps side, vil Kunden i) få informasjon om alternative produkter/løsninger, ii) motta refusjon for eventuelle forhåndsbetalte beløp; og/eller (ii) få mulighet til å utføre bestillingen på nytt til riktig pris/under riktige betingelser. 

7.3         I tillegg til kansellering som nevnt ovenfor, kan Elkjøp kansellere utestående bestillinger av varer, utsette leveringen av tjenestene, og/eller avbryte bestillingene umiddelbart (uten noe ansvar overfor dere) dersom noen av følgende hendelser finner sted:

- Kunden unnlater å betale et beløp innen tidsfristen;

- Kunden oppgir feilaktig eller villedende informasjon;

- Kunden er betalingsudyktig;

- Kunden bryter denne avtalen;

- Avbestillingsreglene under en eventuell leasingavtale som Kunden skulle ha inngått, påberopes av det aktuelle leasingselskapet.

Åpent kjøp 

7.4         Noen produkter kan returneres under Elkjøps regel om åpent kjøp. Se den siste versjonen av disse reglene på vår nettside. Spesielle regler og begrensninger gjelder for B2B-kjøp. 

Retur av varer 

7.5     Ved retur av varer, må Kunden har laget sikkerhetskopi og/eller slettet egen data på produktene, avhengig av hva situasjonen krever. Elkjøp er ikke ansvarlige for eventuell data som går tapt eller som blir værende igjen på utstyret. Ingen avtale som begrenser denne utelatelsen, er gyldig, uansett årsak. For å unngå enhver tvil, har ingen av Elkjøps ansatte myndighet til å påta seg selv eller Elkjøp ansvar i forbindelse med tap av data.

7.6     Elkjøp aksepterer ikke retur av særskilte eller spesialfremstilte varer, forbruksvarer, programvare i åpen pakke, forhåndsnedlastede programvarelisenser eller produkter som Kunden på forhånd godkjenner at ikke kan kanselleres eller returneres. Disse begrensningene gjelder ikke for produkter med feil eller mangler.

7.7     Hvis Kunden skulle være misfornøyde med en eller flere av Elkjøps tjenester, må Kunden skriftlig melde ifra om dette til Elkjøp snarest mulig (i alle tilfeller innen 30 dager etter at produktet eller tjenesten er levert). Elkjøps eneste ansvar overfor Kunden vil være å utføre eventuelle mangelfulle tjenester på nytt.

7.8     Uten at det berører andre bestemmelser i denne Avtalen, vil løsningene som nevnes i dette avsnittet om retur og feil, være de eneste løsningene som er tilgjengelige for Kunden vedrørende eventuelle problemstillinger Kunden skulle oppleve i forbindelse med varene og tjenestene som Elkjøp leverer.
 

8.     Garanti og support 

8.1     Elkjøp vil kunne dra nytte av produsentens garanti for alle varer Elkjøp selger. Vennligst merk at Elkjøp selv ikke tilbyr noen garantier når det gjelder varene, og at alle andre garantier og representasjoner, enten det skulle være uttrykkelig formulert eller underforstått, herved er begrenset i størst mulig grad så langt loven tillater det. 

8.2     Elkjøp tilbyr ulike tilleggsgarantier på enkelte produktgrupper, for å utfylle produsentens garanti. Ved kjøp av slike tilleggsgarantier inngås det en separat avtale. 

8.3     Vær oppmerksom på at bruk av husholdningsapparater og varer som er beregnet for husholdningsbruk, til forretningsformål, kan føre til bortfall av produsentens garanti.

8.4     Elkjøps Help Desk 
Ved kjøp av Elkjøps Teknisk Help Desk-tjeneste har Kunden krav på ubegrenset teknisk support over telefon for det aktuelle produktet tjenesten er kjøpt for. Dette gjelder for kritiske feil eller mangler ved det gjeldende produktet eller tilhørende produkter som er en del av en pakke. Kunden vil også ha krav på support rundt programvare som er inkludert i pakken og operativsystemet. 

Elkjøps Teknisk Help Desk-tjeneste inkluderer ikke assistanse ved installering av programvare eller oppsett av e-post. Det gjelder heller ikke bistand til oppsett av printer, trådløst nettverk eller annen hardvare som ikke er inkludert i en kjøpt pakkeløsning. 
 

9.    Kjøp av Outlet-varer

9.1     Elkjøp tilbyr enkelte produkter til nedsatt pris, i tilfeller hvor disse produktene er brukt eller åpnet, har mangler eller skadet emballasje (outlet-varer). Noen outlet-varer kan også være reparert. Outlet-varer selges “som de er”, uten noen garanti fra Elkjøp annet enn eventuell gjenværende garanti fra produsenten.

9.2     Nærmere opplysninger om outlet-varer finnes på Elkjøps nettside. Elkjøp tilbyr ingen garanti når det gjelder korrekt statusbeskrivelse på outlet-varer.
 

10.     Ansvarsbegrensninger

10.1     Elkjøp frasier seg ethvert ansvar (og utelukker herved alt ansvar) for enhver form for særskilte-, indirekte- eller følgetap, samt for enhver form for tap av fortjeneste, tap av inntekt, tap av forventet oppsparing, tap eller ødeleggelse av data, tap eller skade av goodwill, forretninger eller omdømme (og i hvert av tilfellene enten det er kategorisert som direkte eller indirekte og uansett hvordan det oppstår, inkludert i forbindelse med kontraktbrudd eller forsømmelse).

10.2     Uten at det berører punkt 10.1 ovenfor, vil Elkjøps ansvar overfor Kunden i forbindelse med skade på materiell eiendom som er direkte forårsaket av forsømmelse fra Elkjøps side eller fra en av Elkjøps ansatte, forhandlere eller underleverandører, i alle tilfeller begrenses til verdien av varene eller tjenestene som er opphav til kravet.

10.3     Elkjøp er i alle tilfeller ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser, mangler eller feil på varer eller tjenester dersom dette skyldes forhold utenfor vår rimelige kontroll (“force majeure”) eller forhold som beror på Kunden.
 

11.     Opphavsrett

11.1     Elkjøp (og/eller Elkjøps konsesjonsgivere) beholder alle rettigheter, titler og interesser i enhver opphavsrett knyttet til varer, programvare eller tjenester som Elkjøp tilbyr og selger til Kunden i forbindelse med denne Avtalen. Enhver opphavsrett som oppstår under utførelsen av Elkjøps tjenester, skal tilhøre Elkjøp og/eller Elkjøps konsesjonsgivere.


12     Tredjeparts rettigheter

12.1     Salgsbetingelsene skal ikke utgjøre grunnlag for rettigheter eller fordeler til noen personer, verken juridiske eller fysiske, som ikke er en del av dem.

13     Overdragelse og bruk av underleverandør 

13.1     Kunden kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser under denne Avtalen uten forutgående samtykke fra Elkjøp. Elkjøp har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen, uten Kundens forutgående samtykke. 

13.2     Elkjøp har rett til å bruke underleverandører til å oppfylle alle eller deler av Elkjøps forpliktelser under Avtalen. Elkjøp forblir ansvarlige overfor Kunden, i samsvar med denne Avtalen, for Elkjøps underleverandørers handlinger og mangler, men kun i den utstrekning Elkjøps underleverandør kan holdes ansvarlig.
 

14     Diverse 

Avtalen som helhet

14.1    Denne Avtalen, sammen med eventuelle øvrige kontraktsdokumenter som Elkjøp sender Kunden, utgjør hele avtalen mellom partene i forbindelse med det aktuelle kjøpet. Med unntak av det som måtte fremgå uttrykkelig av denne Avtalen, vil den erstatte og ugyldiggjøre alle tidligere avtaler, utsagn, representasjoner, betingelser, forhandlinger og diskusjoner, både muntlige og skriftlige, mellom partene.

14.2     Hver av partene anerkjenner og er enige i at de, ved å inngå denne avtalen, ikke er avhengige av noe utsagn, representasjon, garanti eller betingelse som er gjort før denne avtalen, bortsett fra i den grad dette skulle være innlemmet i denne avtalen. Hver av partene er enige i at de, ved å inngå denne avtalen, ikke har vært avhengige av (eller er blitt påvirket til å inngå denne avtalen) noen utsagn som er gjort før denne avtalen.

Modifikasjoner

14.3     Ingen endringer i denne avtalen er gyldige med mindre de godkjennes skriftlig av begge parter gjennom en autorisert representant.

14.4     Vi forbeholder oss retten til å endre våre Salgsbetingelser fra tid til annen, og dersom dette gjøres, vil vi oppdatere vår nettside. Hver gang dere gjør en bestilling fra vår nettside, vil det anses som at dere aksepterer den seneste versjonen av vilkårene og betingelsene på vår nettside, som vises før bestillingen utføres. 

Forhold mellom partene 

14.7    Ingenting i denne Avtalen utgjør et joint venture eller et partner- eller firmasamarbeid mellom partene. Bortsett fra når det er uttrykkelig godkjent i henhold til denne Avtalen, har ingen av partene myndighet til å påberope seg kreditt, representere eller å utstede myndighet til å inngå avtaler på vegne av den andre parten. 

14.8     Ingen ansatte av kunden skal betraktes som ansatte av oss kun gjennom denne avtalen eller gjennom utførelsen av våre forpliktelser under denne avtalen.

Adskilt ugyldighet

14.9     Dersom hele eller deler av en bestemmelse i denne Avtalen viser seg å være ulovlig eller umulig å håndheve, vil de øvrige bestemmelsene Avtalen samt de øvrige delene av den aktuelle bestemmelsen forbli fullt gyldig.

Avkall

14.10     Ingen henstand, forsinkelse eller overbærenhet fra noen av partene i forbindelse med håndhevelse av denne Avtalens bestemmelser skal berøre eller begrense rettighetene til den aktuelle parten, og ingen avkall i forbindelse med brudd på denne Avtalen skal tolkes som avkall ved påfølgende brudd, og ingen rettighet, makt eller rettsmiddel som gis eller forbeholdes noen av delene under denne Avtalen, er eksklusiv overfor noen annen rettighet, makt eller rettsmiddel som skulle være tilgjengelig for denne parten, og enhver slik rettighet, makt eller rettsmiddel skal være kumulativ.
 

15.     Kontaktinformasjon og varsling 

15.1     Elkjøps kontaktinfo er: 
Kundestøtte eller kontaktinformasjon:
E-post: bedriftskunde@elkjop.no
Telefonnummer: 21 00 22 01

15.2     Elkjøps selskapsinformasjon er:

Navn: Elkjøp Norge AS
Organisasjonsnummer: 947 054 600
Kontoradresse: Nydalsveien 12B, 0484 Oslo, Norway
Postadresse: Postboks 4303 Nydalen, 0402 Oslo, Norway

15.3     Ethvert varsel til Elkjøp som er nødvendig i henhold til denne Avtalen, må sendes skriftlig og på lokalt språk eller engelsk, til Elkjøps e-postadresse eller postadresse nevnt ovenfor.Alle varsler må  være merket med Kundes kontaktperson.
 

16.     Lovvalg og verneting 

16.1     Denne Avtalen og enhver kontrakt som inngås som en del av den, er underlagt norsk lov, og Oslo tingrett har eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med alle saker (enten det er basert på kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser).