Elkjøp Academy

Elkjøp bruker rundt 50 millioner kroner årlig på opplæring og videreutdanning av våre ansatte.

Utdanning - kurs og lederutvikling
Vi er stolte over våre kurs- og utviklingsprogrammer. I Elkjøp er karrieremulighetene store, vi legger til rette for at alle kan avansere i selskapet. Vi bruker over 50 millioner årlig på opplæring og videreutdanning av våre medarbeidere, dette er unikt i vår bransje. Alle ansatte har muligheten til å ta kurs og opplæring som setter de i stand til å ta på seg nye utfordringer og klatre på karrierestigen hos oss. Våre medarbeidere skal få kompetanse som både er nyttig her, men som også kan gi dem muligheter senere i karrieren.

Vi har et helt nytt læringssystem, som er tilgjengelig for våre medarbeidere på alle digitale flater. Alle våre kurs er synlig for den ansatte, enten det er e-læringer, video- eller klasseromskurs og større samlinger. Her kan du følge din egen utvikling, og ha full oversikt over hva som skal til for å ta ditt neste steg i karrieren. En gang i året arrangeres en stor samling som holdes på Gardermoen, som vi kaller CAMPUS. Her samles ca 1000 mennesker fra leverandørene våre og ca 5500 ansatte, hvor de får lære om alt av nye produkter som snart kommer på markedet. Dette er en begivenhet som må oppleves!

Store muligheter for den rette
Vår egen direktør, Fredrik Tønnesen har selv gått veien fra deltidsansatt og til sin nåværende rolle. - Det er ingen andre enn deg selv og din innsats som legger grunn for hvor langt du vil nå og hvor raskt du vil nå dit, sier Fredrik.
 Vi ser etter de største talentene og utvikler dem til å bli fremtidens ledere, enten det er som avdelingsleder, varehussjef, på hovedkontoret eller en rolle på tvers av selskapet i Norden - mulighetene er store!