COVID-19: INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER >>

Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter
Transport med hjertet

Transport med hjertet

Miljøhensyn, trygghet og gode arbeidsvilkår for transportarbeidere var viktige momenter da vi inngikk vår transportavtale.

I transportavtalen er samfunnsansvar et viktig stikkord for oss. Dette fordi vi ønsker å ta mest mulig hensyn til miljøet og menneskene som skal jobbe med oss. I tillegg er det viktig at lokale regler, lover og trafikksikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.


Arbeidsforhold, språk og lokalkunnskap

Det er ikke å legge skjul på at transportbransjen lenge har hatt utfordringer knyttet til tøff konkurransesituasjon. Bruk av underleverandører og utenlandsk arbeidskraft har gikk eksempler på dårlige arbeidsbetingelser og lønninger, samt trafikkfarlige situasjoner på grunn av både tilstand på kjøretøy og sjåfører som ikke er kjent med lokale forhold og lovverk. Ved å gå for en ny modell, der vi inngår samarbeid med ti mindre transportører, kan vi ha mye bedre kontroll på slike forhold fremover. Våre krav har vært svært tydelige, og vi har valgt de transportørene som deler våre verdisyn for hvordan man skal ha det på jobben.

Vi har lagt vekt på lønnsforhold for sjåførene, språkferdigheter, at de følger lokale krav til kjøretøy og kjenner lokale forhold - for å ivareta trafikksikkerheten best mulig. Elkjøp kan i mye større grad holde kontroll med forholdene for alle involverte, ved å stå ansvarlig for organiseringen sammen med selskapet Inquire AB. Internt snakker vi om "Transport med hjertet". Dette er noe vi brenner for, og som vi både kan og bør være med å påvirke gjennom å være en stor aktør i bransjen vår. Vi i Elkjøp ønsker å gå foran, ta ansvar og ta et aktivt standpunkt for bedre forhold i transportbransjen.


Selskapene som håndterer transport for Elkjøp Nordic er:

Sverige: ACX Logistics AB, Bring Cargo Inrikes AB, Rosenlunds Åkeri AB, Tommy Nordbergs Åkeri AB og Wiréns Åkeri AB

Norge: Kingsrød Transport AS og Termo Transit AS

Danmark: DSV Road AB

Finland: Ahola Transport og Oy Scandic Trans Ab

Transport med hjertet
Transport med hjertet

Les mer om...