OBS! Det er for øyeblikket falske SMS i omløp hvor "Elkjøp" står som avsender. Les mer her > 

Sammenlign produkter Du kan sammenligne inntil 3 produkter

Transport med hjertet

Miljøhensyn, trygghet og gode arbeidsvilkår for transportarbeiderne var viktige moment da Elkjøp inngikk ny transportavtale.

Elkjøp inngikk ny transportavtale for alle sine kjeder i 2015. Samfunnsansvar har vært et viktig stikkord for oss i dette arbeidet.

- For oss er det viktig at dette ikke bare er et puslespill som skal ta produkter fra A til B i et gitt tidsrom. Vi ønsker å ta mest mulig hensyn til miljøet og til menneskene som skal jobbe med oss. I tillegg er det viktig at lokale regler, lover og trafikksikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte, sier Atle Bakke, administrerende direktør i Elkjøp

Arbeidsforhold, språk og lokalkunnskap

Transportbransjen har lenge hatt utfordringer knyttet til tøff konkurransesituasjon. Bruk av underleverandører og utenlandsk arbeidskraft har gitt eksempler på dårlige arbeidsbetingelser og lønninger, samt trafikkfarlige situasjoner på grunn av både tilstand på kjøretøy og sjåfører som ikke er kjent med lokale forhold og lovverk.

- Ved å gå for en ny modell, der vi inngår samarbeid med ti mindre transportører, kan vi ha mye bedre kontroll på slike forhold fremover, sier Bakke.

Elkjøps nye samarbeidspartnere er valgt ut blant 85 ulike selskaper som har blitt nøye vurdert. Våre krav har vært svært tydelige, og vi har valgt de transportørene som deler våre verdisyn for hvordan man skal ha det på jobben. Vi har lagt vekt på lønnsforhold for sjåførene, språkferdigheter, at de følger lokale krav til kjøretøy og kjenner lokale forhold - for å ivareta trafikksikkerheten best mulig. Elkjøp kan i mye større grad holde kontroll med forholdene for alle involverte, ved å stå ansvarlig for organiseringen sammen med selskapet Inquire AB.

- Internt har vi snakket om "Transport med hjertet". Dette er noe vi brenner for, og som vi både kan og bør være med å påvirke gjennom å være en stor aktør i bransjen vår. Vi i Elkjøp ønsker å gå foran, ta ansvar og ta et aktivt standpunkt for bedre forhold i transportbransjen, sier Bakke.

Selskapene som skal håndtere transport for Elkjøp Nordic fra 2015 er:

Sverige: ACX Logistics AB, Bring Cargo Inrikes AB, Rosenlunds Åkeri AB, Tommy Nordbergs Åkeri AB og Wiréns Åkeri AB
Norge: Kingsrød Transport AS og Termo Transit AS
Danmark: DSV Road AB
Finland: Ahola Transport og Oy Scandic Trans Ab