Foto.no
Anmeldelse av selger 3/5

av 4 anmeldelser

Om oss

Foto.no er Norges største forhandler av foto- og videoutstyr og har hovedbutikk i Barcode i Bjørvika, rett ved Oslo Sentralstasjon. Her finner du også Leica Store Oslo samt galleri/kursrom hvor vi arrangerer en rekke aktiviteter som kurs, workshops og foredrag samt utstillinger. Avdeling Interfoto ligger på Skøyen i Oslo. Denne avdelinger er mer rettet mot yrkesfotografen. På Skøyen ligger også vårt serviceverksted, Fotocare. Foto.no er for alle som er interessert i foto og video, enten du fotograferer med mobiltelefon eller profesjonelt utstyr.

Returrett

Foto.no har IKKE åpent kjøp via Elkjøp Markedplace. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi Foto.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev) til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo, eller e-post info@foto.no. Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. UAVHENTET PAKKE PÅ POSTKONTOR ELLER POST I BUTIKK Posten/Bring sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor eller Post i butikk. Dersom pakken ikke er hentet innen postens hentefrister som står i hentemeldingen på sms eller e-post, returneres den til oss. Foto.no forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen. Uavhentede pakker blir fakturert kunde med kr 500,- inkl. mva. i gebyr. Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og kontakte kundesenteret for å få returinformasjon. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. RETUR Ved angrerett skal kjøper sende tilbake varene i den stand de ble mottatt inklusive original emballasje til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo. Kjøperen må sørge for frakt hvis annet ikke er avtalt. Foto.no AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Foto.no AS

Trelastgata 3

0191 Oslo

Norge

Organisasjonsnummer: NO948974843MVA